Därför kan Svealands Elbolag erbjuda lägst elpris på fasta avtal

Elavtal hos Svealands Elbolag kommer med en prisgaranti. Hittar man som kund ett elavtal hos en konkurrent med billigare fast pris så matchar Svealands Elbolag det priset – och erbjuder dessutom ett extra öre i rabatt per kWh. 

– Vi arbetar hårt för att pressa ned elpriset för svenska folket, säger Fredrik Steen, presskontakt på bolaget, som nu också vill uppmuntra elkunderna att fundera på fördelarna med långa fasta avtal. 

Kostnaden för el är en stor utgift för många svenska hushåll och varje enskilt öre i lägre elkostnad påverkar elräkningen i slutet av månaden.  

Det finns en mängd elbolag i Sverige i dag och deras priser på el varierar. På Svealands Elbolag övervakar man sina konkurrenter och lovar ha lägst pris på fasta avtal. Man erbjuder också en garanti. 

– Om någon av våra kunder kan hitta ett annat elbolag som erbjuder billigare el så matchar vi det, och sänker dessutom priset med ytterligare ett öre. Så blir vi billigast i Sverige på fasta avtal, säger Fredrik Steen. 

 

Långa avtal hos Svealands Elbolag kan bli en god affär 

Med nedstängningen av flera kärnkraftreaktorer och kraftig utbyggnad av vindkraft, har elförsörjningen i Sverige blivit mer osäker och volatil. 

Samtidigt pågår en kraftig elektrifiering av samhället, som en del av den gröna omställningen. Det här har fått Svenska Kraftnät, som ansvarar för kraftsystemet i landet, att varna för elbrist i framtiden då nya kärnkraftsreaktorer eller tillräckligt mycket ny vindkraft inte kommer att vara på plats förrän om tidigast tio till femton år. 

Det skulle betyda att priserna på el riskerar att stiga kraftigt. Det här gör att Fredrik Steen vill uppmuntra elkunder att fundera på nyttan med fast pris på el och fördelen med fasta avtal, speciellt över längre perioder.  

– Att binda sitt elpris på tio år kan i dag verka dyrt, då priset ligger en bra bit över det rörliga elpriset. Men tänker man på hur situationen kan vara i framtiden kan det visa sig vara en bra affär, säger Fredrik Steen.  

 

Elpriset kan skjuta i höjden  

Drabbas Sverige av allvarlig elbrist om några år, riskerar höga priser att bli permanenta och nya pristoppar kan skjuta i höjden på ett sätt som tidigare inte skådats, speciellt om temperaturen sjunker och det är vindstilla. I Finland har pristopparna redan varit uppe i över 26 kronor per kWh.  

– Fåtalet känner till att maxpriset på spotmarknaden ligger runt 50 kronor per kWh. Då framstår ett fast pris på en dryg krona som rätt billigt, säger han. 

Svealands Elbolag erbjuder fasta avtal för en mängd olika tidsperioder, från tre månader till tio år. 

– Man ska som kund välja den tidsperiod man känner sig trygg och nöjd med, avslutar Fredrik Steen. 

Om Svealands Elbolag  

Svealands Elbolag är ett elbolag som har elkunder över hela Sverige.  

Styrkan i Svealands Elbolag ligger i snabba beslutsvägar och att allt fokus ligger på kunden och kundens behov.  

Med vår långa erfarenhet vet vi hur vi ska hantera elmarknaden för att just ditt elpris ska bli det lägsta vid varje tillfälle. 


Läs mer på: www.svealandselbolag.se 

Teckna nytt elavtal här: www.svealandselbolag.se/teckna-avtal/