Därför ska du undvika traditionella myr- och insektsmedelI och med det varma vädret är det många som har drabbats av myrinvasioner i sina hem.
De flesta försöker få bukt på problemet genom att använda traditionella myr- och insektsmedel – men det kan rent ut sagt vara farligt då de innehåller skadligt nervgift.
Nu finns det ett bättre sätt att lösa problemet med myror och andra kryp inomhus – MyrNIX, en ren naturprodukt helt fri från nervgift.

Nästintill alla de registrerade bekämpningsmedlen mot myror och krypande skadeinsekter i Sverige innehåller olika typer av nervgift. Dessa gifter kan vara farliga för oss människor och våra husdjur samt mycket giftiga för bin och andra pollinerande insekter och vattenlevande organismer. I takt med att man använder de traditionella myr- och insektsmedlen ökar också risken för resistens hos skadedjuren. Det enda registrerade bekämpningsmedlet i Sverige som är helt mekaniskt verkande och fritt från dessa gifter är naturprodukten MyrNIX.
Vill du veta mer om de dolda nervgifterna? Läs mer här  

MyrNIX används mot myror och andra krypande skadeinsekter inom kategorin leddjur, exempelvis silverfiskar, vägglöss och hönskvalster. Det kan användas överallt där myror eller andra skadeinsekter förekommer, exempelvis i kök, skafferier, källare och altaner. 
– MyrNIX är en ren naturprodukt och består av ett mycket finmalt fossilt stenmjöl av diatomit och kiselgur. Pulvret fastnar på myrans yttre hudskelett/vaxskikt som förstörs och ohyran torkar ut – MyrNIX är alltså mekaniskt verkande vilket medför att skadeinsekterna inte kan bli resistenta säger Tom Brundin, VD på Tergent.

Tergent är ett familjeföretag med rötterna i lantbruket som arbetar med gedigen och innovativ produktutveckling för att ta fram effektiva och attraktiva produkter. Lagstiftningen kring kemiska produkter för trädgård, grönytor och lantbruk är omfattande och kraftigt reglerade – varför Tergent arbetar kontinuerligt med produkternas registreringar. 
– Vi utvecklar och marknadsför specialprodukter, såsom MyrNIX, för jordbruk, grönytor, villa och trädgård med en balans mellan högsta effekt och lägsta möjliga avtryck på miljön.
Läs mer om Tergent här 

Gör så här
Här förklarar Tom hur du ska göra nästa gång myrorna gör ett hembesök hos dig.

  1. ”Strö ut ett tunt lager MyrNIX på de ställen där myror förekommer och längs stråken myrorna går på så att de inte kan undvika att komma i kontakt med pulvret. Speciellt utsatta ställen kan vara längs med kanter och lister och under möbler. Se till att pulvret är torrt då det inte löses upp i vatten.”
  2. ”Beroende på angreppets omfattning och antal individer ger MyrNIX effekt inom 12-96 timmar. Låt pulvret ligga kvar upp till 7 dagar för säkerhets skull.” 
  3. ”När pulvret gjort sin verkan suger du bara enkelt upp produktresterna med din dammsugare. Behandlingen upprepas sedan vid behov.”

Kolla in fler tips och råd från Tergent 


Om oss

Vi är familjeföretaget som står för kunskap och innovation. Vi vill alltid erbjuda produkter med högsta effekt och användarvänlighet i balans med minsta möjliga miljöavtryck.

Vi kommer ifrån en lång bakgrund med djupa och fruktbara samarbeten med lantbruket. Tillsammans med nytänkare inom såväl lantbruket som andra proffsmarknader – golfbanor, parker, idrottsanläggningar, fastighetsbolag, m.fl. - har vi över åren ständigt utvecklat våra produkter och hittat nya lösningar. Då våra produkter visar utmärkta resultat för proffsanvändarna erbjuder vi idag även ett brett användarvänligt sortiment för villa och trädgård.

Inom dessa områden har vi stort kunnande och är stolta över att erbjuda effektiva produkter som värnar om miljön och är godkända utifrån gällande lagstiftning:

  • Gräsmattor och växter
  • Ogräs
  • Utomhusrengöring
  • Ohyra
  • Halka

Kontakt
Varmt välkommen att kontakta oss!
Telefonnummer: 042-311 06 00
E-mail: info@tergent.se