Det första kunden möts av på kontoret – Om ditt passersystem är modernt eller inteNär du besöker en arbetsplats i Stockholm så kommer du att märka om det finns ett modernt passersystem på plats - eller om det inte gör det. Innovativa och smidiga passersystem i Stockholm blir allt vanligare. Både på arbetsplatser och i privata fastigheter. Med ett modernt system så kommer det många viktiga fördelar. Det blir lätt att ta sig in för den som är behörig och i stort sett omöjligt för den som har illa uppsåt. Dessutom så ger systemen en känsla av trygghet både för de som bor eller jobbar i lokalerna och för de som kommer på besök. Här kan man hitta moderna och smidiga system för att passera.

Ett passagesystem du kan lita på

Vem kommer in och ut? Det är inte så lätt att veta då det inte finns någon porttelefon eller passersystem som kräver kod eller kort. Med ett modernt passagesystem i Stockholm så håller ni full koll på vem som finns i byggnaden. De som normalt sett ska vara på plats kan använda sig av koder eller helt enkelt av sina mobiltelefoner för att komma in. Det behövs inga komplicerade larm som kan skrämma folk till vettet då de av misstag går igång.

Ett modernt passersystem är gjort för att göra det lätt att ta sig in och ut när som helst. Det kan vara mycket bra på arbetsplatser med flextider. Dessutom så är det ju viktigt att gäster upplever att det är enkelt att komma in. Den som får stå en evighet vid en porttelefon för att sedan få vänta lite till i en reception kan lätt bli irriterad. Det är inte en särskilt bra start på en affärsrelation.

Med porttelefoni och passersystem som är lätta att hantera så kommer besökare snabbt in. Samtidigt så går det att ta en titt på vem som finns i lokalerna. Det här kan vara bra både för säkerhet vad gäller oinbjudna gäster och då det kanske blir så att lokalerna måste utrymmas. Brandlarmet går och då vill ni förstås veta att alla som befann sig i lokalerna har kommit ut. Det kan dubbelkollas mot det moderna systemet som hela tiden känner av vem som kommer in och vem som går ut.

Smart skötsel

Det ska också vara lätt att sköta ett system för porttelefoni i Stockholm. När det ringer på dörren så ska det höras och så gäller det förstås att det också är lätt att kommunicera med den som står utanför. Moderna passersystem är gjorda för enkel användning. Även om ni kan behöva viss service och backup från företaget som erbjuder systemet så ska det inte vara svårt med daglig hantering. Istället för nycklar så kan personal få kort eller installera appar i telefoner så att de inte behöver oroa sig för att bli utelåsta eller inlåsta. Ju enklare systemet är desto bättre. Modern teknologi är just utformad för att se till att användaren känner sig fri och förstår hur man kommer in och ut. Enligt en artikel på NyTeknik går trenden mot att mobilen kommer vara den enda nyckel du behöver. Vi ser fram emot utvecklingen!

Ordning och reda i tvättstugan

Passersystem kan också användas för utrymmen som tvättstugor och det är något som alltfler fastigheter får behov av. Med tvättbokningsystem som även inkluderar lås så blir det svårare för tjuvar att ta sig in. Dessutom så kommer ett bokningssystem som inkluderar passagesystem att se till att den som har tid i tvättstugan känner sig säker. Teknologin ger ordning och reda och bråk undviks då ingen kan fuska med tider då allting är så tydligt.

Flexibiliteten är en stor tillgång

Passersystem som ger ordning och reda kan användas för olika typer av lokaler. Jobbets gym kan inte användas hur som helst då de som har rätten till det tar sig in med samma kod eller app som används för företagets andra dörrar och rum. Dessutom så kan man med moderna passersystem vara mycket flexibel med tillgång. Det går att begränsa behörighet så att en person kommer in via entrén men kanske inte i företagets kassarum och gym. Dessutom så går det att tidsbegränsa tillgången vilket blir perfekt för besökare som bara ska befinna sig i lokalerna under en dags tid.