”Det var inte mitt fel att jag blev våldtagen”Att bli utsatt för ett brott kan vara traumatiskt. Brottsutsatta, vittnen och anhöriga får stöd som ger kraft av den ideella organisationen Brottsofferjouren.
En av de som fått en hjälpande hand av Brottsofferjouren uttryckte sig: ”Nu känns det mycket bättre, du har ju flera gånger betonat att det inte var mitt fel att jag blev våldtagen”.
– Vi lyssnar empatiskt och ger råd till tiotusentals människor varje år, som ofta inte har någon annan att vända sig till. Ofta blir det vändpunkten för den personen, säger Lena Ringqvist, strategisk kommunikatör på Brottsofferjouren Sverige.

Preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet visar att det under 2017 anmäldes knappt 1,51 miljoner brott. Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under året var brott mot person. 287 000 brott mot person anmäldes under året.
Har du varit med om ett brott? Kontakta Brottsofferjouren 0200 - 21 20 19 anonymt och kostnadsfritt här

Brottsofferjouren hjälper den som har blivit utsatt för ett brott, är vittne, anhörig eller närstående till någon som utsatts för brott. Ofta behöver anhöriga också stöd. En lång tid efter att en mamma hade fått hjälp av en stödperson från Brottsofferjouren hörde hon av sig till stödpersonen:
”Tack för din hjälp efter att vår dotter blev sexuellt utnyttjad. Du var ett stödjande bollplank, utan dig hade vi inte klarat det. Dottern har nu fått hjälp av barn- och ungdomspsykiatrin och har kommit vidare.”

Utbildade ideella eller anställda stödjare på 77 lokala jourer runt om i landet lyssnar och ger stöd. Rådgivarna på det nationella telefonnumret 0200 – 21 20 19 slussar vidare till den lokala Brottsofferjouren. För att få stöd behöver ett brott inte vara polisanmält, den brottsutsatte kan vara anonym och stödet är helt gratis.
– Som brottsoffer kan man ha en snårig väg framför sig. Det kan vara skönt att få hjälp med myndighetskontakter och att någon kan berätta om till exempel skadestånd, säger Lena Ringqvist.
Vill du veta hur Brottsofferjouren kan hjälpa dig? Klicka här

Stöd vid rättegång och myndighetskontakt
Brottsoffer som ska vara med i en rättegång kan få ett vittnesstöd inför, under och efter rättegången. Utbildade vittnesstöd brukar finnas på plats utanför rättegångssalen.

Om ett brottsoffer behöver mer hjälp än vad Brottsofferjouren kan ge vet Brottsofferjouren vart brottsoffret kan vända sig, för att till exempel få kontakt med hjälpinstanser som kan ge psykologisk hjälp, skyddat boende eller ekonomiskt understöd.
Har du eller någon i din närhet varit med om ett brott? Kontakta brottsofferjouren anonymt och kostnadsfritt här

STÖD SOM GER KRAFT

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att få kraften tillbaka. Grunden i vårt arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

Läs mer