Hållbarhet viktigare än någonsin – dags för börsnotering av hyllat återbruksbolag

Hållbarhet genomsyrar dagens samhälle och att som företag ha en tydlig hållbarhetsstrategi blir allt viktigare. Tillsammans med kunder som Folksam, CDON, BSH Home Appliances AB och IKEA har Godsinlösen Nordic AB (GIAB) sedan 2012 arbetat med att utveckla cirkulära affärsmodeller. Genom en börsnotering på First North Growth Market får GIAB de förutsättningarna som krävs för att vidare kunna utveckla verksamheten och expandera inom Norden.

GIAB har tagit fram en cirkulär process och en digital plattform, GIAB Circular Platform™, för storskaligt och modernt återbruk. Affärsidén är att optimera produktflöden enligt cirkulärekonomiska principer och idag erbjuder bolaget en cirkulär skaderegleringsprocess åt försäkringsbranschen samt en helhetstjänst för att hantera returer och reklamationer åt e-handelsbolag, distributörer och producenter. Tjänsten för returhantering kallas Re:Commerce och är bolagets snabbast växande affärsområde, med en egen e-handel (www.returhuset.se) som från lansering Q4 2019 växte till drygt 28,5 MSEK i omsättning under 2020.

– Returhuset.se byggde vi upp under 2020 och på rullande 12 månader ligger vi på ca 60 MSEK i omsättning. Vi ser en stark efterfrågan både från konsumenter som vill handla hållbart och prisvärt, men även från andra e-handlare som vill ha avsättning för sina returer och reklamationer, säger Christian Jansson, VD på GIAB.

Returhantering är en utmaning för e-handlare både utifrån ett rent ekonomiskt perspektiv men även ur ett hållbarhetsperspektiv. Hård konkurrens, låga marginaler och ett växande fokus på hållbarhet från den medvetna konsumenten ställer högre krav. Det går inte längre att returer hanteras ineffektivt genom att transporteras och hanteras utomlands, brännas upp eller skäras sönder. Det är även här GIAB:s största tillväxtpotential ligger: tre miljoner returer hanteras i Sverige varje år och tre miljarder inom Europa. Den svenska e-handeln hade ett rekordår och omsatte 122 MDSEK 2020 och prognosticeras att omsätta 192-287 MDSEK 2025, vilket innebär att antalet returer och behovet av en hållbar returhantering kommer att öka.

–  E-handeln har stora utmaningar när det kommer till att hantera returer på ett effektivt och hållbart sätt. Tiden för slit- och slängsamhället är förbi. Nu måste vi tänka annorlunda och det är här GIAB kommer in i bilden. Vi hjälper våra kunder att öka sin lönsamhet, samtidigt som vi skapar ett konkret hållbarhetsarbete och levererar hållbarhetsdata till våra kunder på de produkter som återbrukas, säger Matilda Jarbin, COO & Hållbarhetschef på GIAB.

GIAB är nu moget att gå in i en ny fas av tillväxt med utökade marknadssatsningar i Sverige, Norge och Finland samt en expansion av verksamheten till Danmark. En börsnotering på First North ger GIAB förutsättningarna och de finansiella resurserna att accelerera försäljningen genom marknadsföring och försäljningsbearbetning. Marknadssatsningen kommer främst fokuseras på befintliga marknader genom att etablera nya kunder, fördjupa samarbeten med nuvarande kunder och nå ut till fler konsumenter. GIAB kommer även fokusera på at vidareutveckla den digitala plattformen som är en förutsättning för fortsatt effektivisering och skalbarhet.

–  Sedan 2015 har vi haft en genomsnittlig omsättningstillväxt på 55 procent, där vi gått från 22,5 miljoner kronor i omsättning och 14 anställda 2015, till ca 203 miljoner kronor i omsättning och 87 anställda år 2020. Syftet med börsnoteringen och att ta in nytt kapital är att gasa på utvecklingen ytterligare och expandera geografiskt i resten av Norden och i Tyskland, säger Christian Jansson, VD på GIAB.

Anmälningsperioden pågår under 14 juni – 28 juni 2021 och det går att teckna aktier direkt via Nordnet, Avanza eller via mobilt bank-ID genom Aqurat för kunder i andra banker.

 

Om nyemissionen
Erbjudandet omfattar 5 860 000 aktier. Det föreligger teckningsåtaganden från externa investerare om 87 MSEK, vilket motsvarar cirka 80 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet.

Anmälningsperioden pågår under 14 juni – 28 juni 2021 och det går att teckna aktier direkt via Nordnet, Avanza eller via mobilt bank-ID genom Aqurat för kunder i andra banker. Klicka här.

Teckningskurs: 18,60 SEK per aktie
Värdering: 200 MSEK
Emissionsvolym: ca 109 MSEK
Sista teckningsdag: 28 juni

Teckna aktier här

Hemsidor
www.giabnordic.se

www.returhuset.se

www.returhuset.no