Nyemission: Hyllad svensk plattform digitaliserar och effektiviserar vården

Efter nästan två år av pandemi som upptagit vårdens resurser ser vi äntligen lättnader. Både den offentliga och privata vården är nu återigen intresserad av att investera i digitala verktyg för att förbättra patientupplevelsen och effektivisera vårdleveransen. FRISQs plattform, som låter vården och patienter samarbeta och dela information genom en gemensam digital vårdplan,  har fått fantastisk respons från många av de kunder som testat mjukvaran och bolaget genomför nu en nyemission. Målet är att accelerera utvecklingen ytterligare och fortsätta bidra till en mer effektiv och modern svensk sjukvård där värdefulla resurser används på bästa sätt genom hela patientens vårdresa.

De senaste två åren har pressat den svenska sjukvården till max. Covid 19-pandemin har tvingat svensk vård att koncentrera sig på akut krishantering, och som en konsekvens av det har många stora digitala satsningar pausats eller ställts in. Samtidigt accelererade pandemin digitaliseringen, främst genom användandet av befintliga tjänster för videomöten och andra e-tjänster som började användas i stor utsträckning. Idag börjar efterfrågan av effektiva systemstöd för vårdplanering öka och marknaden är mer mottaglig för sådana lösningar nu när den mest akuta krisen är över.

Nu när sjukvården börjar närma sig normalläge ställs man inför nya utmaningar med exempelvis långa köer av inställda operationer. Det utmanande läget gör att vården är i ett skriande behov av lösningar som kan stödja moderna arbetssätt med bättre resursanvändning. Politiker trycker i sin tur på för mer digital och mer patientnära vård. I Västra Götalandsregionen har man exempelvis beslutat att nå 20 procent digitala vårdbesök till 2024 – en tredubbling i förhållande till 2021, som ändå ökat kraftigt på grund av pandemin.

Effektiviserar och moderniserar vårdresan
Healthtech bolaget FRISQ hjälper till att lösa flera av vårdens stora utmaningar med sin plattform FRISQ Care. Plattformen kopplar ihop vården och patienter så att de kan samarbeta i realtid genom gemensam plattform. Den möjliggör på så sätt interaktiva, individanpassade vårdprocesser. Processtödet används i till flertalet diagnoser och speciellt för patienter med kroniska sjukdomar.

Plattformen skapades för att förenkla vårdens arbete med patientorienterad vård där patienten är mer involverad i vårdresan. Den bidrar till mer tid till patienten och nya insikter tack vare mer tillgänglig och överblickbar data.

Lovorden från de kunder som använder plattformen idag vittnar om just detta.

– Plattformen gör det enklare för alla anställda att göra rätt gentemot alla patienter samtidigt som man lättare kan dokumentera och undvika dubbeljobb. Det här sättet att arbeta på känns också mycket mer patientfokuserat eftersom du gör så mycket av arbetet tillsammans med patienten och jag känner att mötet med denne är bättre, säger Arjeta Buqinca, sjuksköterska och enhetschef på Capio Geriatrik i Vårberg.

– Det känns bra att kunna erbjuda våra anställda ett modernt arbetssätt, lägger Thorleif Nilsen, affärsområdeschef på Capio Äldre och Mobil vård, till.

Även inom ortopedi, ett av två områden där mjukvaran implementerats brett, rapporterar om stora nyttor.

– Vi har 1,3% inställda operationer med patienter som använder FRISQ Care, vilket är signifikant lägre än för de som inte väljer att använda lösningen. Detta skulle potentiellt kunna spara oss upp till 1,7 miljoner SEK bara för vår klinik och ett enormt arbete för vårdpersonalen som måste kasta om i schemat eller star med tomma operationssalar. Det behövs så liten resurs för att övervaka systemet. En person kan hantera och ha koll på flera hundra patienter och vi kan vara säkra på att vi notifieras om något avviker så att vi behöver vidta åtgärder. Det innebär att vi med FRISQ kan leverera mer behovsstyrd vård istället för rutinmässig och det kan spara oss tusentals samtal på år, säger Ida Kindlund, digital projektledare, Capio Artro Clinic.

Även inom mödravården, som också präglats av stora utmaningar, har plattformen tagits emot mycket väl.

– Med ett systematiserat och digitaliserat arbetssätt kan vi skapa bättre förutsättningar och öka delaktigheten i vården för den gravida och samtidigt underlätta arbetet för barnmorskan. Den digitala vårdplanen skapar en gemensam grund och säkrar upp att basprogram och regionala riktlinjer efterföljs på ett säkert sätt utifrån varje enskild individs behov, vilket går helt i linje med regionens arbete kring standardiserade vårdförlopp, säger Åsa Edberg, vd på Aleris Ultragyn.

Data kan visa nya mönster
Användare menar att de tack vare plattformens datainsamling kan se mönster de inte sett tidigare och även medicinska forskare har stor nytta av FRISQ Care som datakälla.

– FRISQ Care är den perfekta tjänsten för oss. Vi kan fråga samma fråga flera gånger, användaren kan enkelt svara och data äntrar vårt system automatiskt. Tidigare har vi behövt skicka formulär via enkäter vilket både var tidskrävande att skicka och att sedan manuellt föra in i systemet. FRISQ Care är så mycket lättare att följa upp och vi kan få ut mer data och skapa unika profiler i vår research. Att slippa lösa papper med känslig information känns också tryggt, konstaterar Christian Bucchli, docent i kirurgi på Karolinska Institutet.

I januari 2022 blev en helt ny patientwebb klar som en del av plattformen och den pågående nyemissionen om 18 150 000 aktier till emissionskursen en (1) SEK per aktie ska nu bidra till ytterligare accelerering av bolagets positiva kommersiella utveckling.

FRISQ har utvecklat SaaS-lösningen FRISQ Care, en digital plattform som möjliggör framtagandet av digitala vårdplaner som kan delas av vårdteam och patient. Lösningen stödjer effektivt samarbete med och runt patienten samtidigt som patienten blir involverad i sin vård och kan avlasta personalen. Mjukvaran kan användas oberoende av diagnos och stödet skapar nytta inom öppenvård, slutenvård och mobil hemsjukvård.

Läs mer