Här är stipendiet som överlämnas från Kungen – vem nominerar du?En gång varje år har tre till fem personer med rätt ledarskapsaura möjlighet att motta ett stipendium från Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Stipendiet, Kompassrosen, överlämnas från Kungen under en ceremoni på Kungliga slottet. Nu står nomineringen öppen för 2020 och spänningen över inkomna nomineringar nalkas – vem nominerar du?

– Alla känner en person vi kan nominera, menar Paulina Olsson, tidigare stipendiat.

I 13 år har Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap delat ut stipendiet Kompassrosen till en ung ledare mellan 20 och 25 år. Den som utses till Kompassrosstipendiat ska ha uppvisat egenskaper på mod, omtanke och handlingskraft i sin ledarskapsroll.

– Det är är mod, omtanke och handlingskraft som vägleder oss. Du kan vara modig men du måste också våga gå till handling och visa omtanke. Du behöver visa att du har förmågan att leda en situation eller ett sammanhang och att du kan få människor att göra flera saker eller få saker att hända, säger Eva Fernvall, styrelseledamot Stiftelsen Ungt Ledarskap.

Vem tänker du på? Nominera här

Nomineringen öppnades nyligen för 2020 års stipendium och står öppen till 31 januari. De stipendiater som väljs kommer att presenteras under en stipendieceremoni på Kungliga slottet under april senare i år.

– Det är nog många som känner sig hedrade över att ta emot stipendiet direkt från Kungens hand, säger Eva Fernvall.

Det var inför Kungens 60-årsdag som Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap bildades, på initiativ av Scouterna, med bidrag från näringsliv och allmänhet. Visionen är att stipendierna ska främja yngre människors utbildning i värdebaserat ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen, där Kungen också är hedersordförande.

–  I scoutrörelsen vill vi ge unga människor möjlighet och förmåga att leda sig själv och andra utifrån sina värderingar. Det handlar om att veta vem man är, att leva som man lär, stå upp för sina värderingar och agera utifrån dem som en god förebild. Att som ledare vara medveten om sina värderingar ger en trygg och tillitsfull grund för det modiga, omtänksamma, handlingskraftiga ledarskapet som vi tror på och vill uppmärksamma, säger Liza Rosenberg, Scouternas utbildningschef och rektor för Scouternas folkhögskola.

Så väljs stipendiaterna ut
Eva Fernvall avslöjar att det årligen inkommer omkring 500 nomineringar. När ansökningsperioden har stängt väntar en gedigen process som ska vaska fram slutstipendiaterna med det lilla extra.

– Vi är tolv personer uppdelade i tre grupper som ser över nomineringarna. Varje grupp väljer ut tio kandidater som förskjuts till nästa grupp, och slutligen väljs tre kandidater per grupp. Sammanlagt går nio vidare och i det skedet får vi hjälp av Michael Berglund Executive Search AB med intervjuer och tester. När det är gjort får Kungen uttala sig om kandidaterna och slutligen har vi ett styrelsemöte med Kungen som ordförande där mellan tre och fem stipendiater väljs ut, berättar Eva och fortsätter:
– Det är en lång process innan vi kommer fram till vilka vi tycker är värda stipendiet och det är verkligen fantastiska berättelser vi får ta del av.

”Har möjliggjort mycket”
Paulina Olsson, 26 år från Varberg, prisades för sina ledaregenskaper när hon 2018 mottog stipendiet för sin roll på Peppy Pals. Med appar, spel, böcker och filmer lär Peppy Pals barn i åldrarna 2-6 år om känslor, självkänsla och snällhet (EQ).

– Jag reflekterade mycket när jag fick stipendiet, bara nomineringen var viktig eftersom det betydde att någon såg det jag gjorde. Jag har en enorm drivkraft att förändra och jag tror att det karaktäriserar många som får Kompassrosen. Det handlar inte bara om att leda sig själv och sitt team, utan också om att leda en förändring, säger Paulina Olsson, medgrundare och vd och fortsätter:
– Såhär i efterhand känns det som att mitt självförtroende och min självkänsla har ökat och det har även möjliggjort mycket annat.

På frågan om vad ledarskap betyder för Paulina är hon bestämd.

– För mig handlar värdebaserat ledarskap om att lyssna in personer och få varje individ att växa och nå sin fulla potential. För att lyckas med det tror jag att det är viktigt att vara lyhörd och visa omtanke. Det handlar också om att drivas av en passion och inre kompass som smittar av sig på andra. I mitt fall handlar det om att stärka barns mentala hälsa och se till att de har de verktyg de behöver för att må bra, skapa goda relationer och hantera livets utmaningar.

”Behöver inte ha en viss titel"
Paulina vill tro att alla känner någon som passar för stipendiet.

– Du behöver inte ha en viss titel, en lång karriärresa med ett dussintals anställda bakom dig – eller försöka lösa en stor samhällsutmaning som inkludering eller klimatpåverkan. Det kan handla om det vardagliga ledarskapet, att stå för det du tror på, och att leda förändring i vardagen, säger hon och avslutar:
– Vi alla känner minst en person. Bara nomineringen kan vara avgörande för den drivkraft och motivation som behövs för att fortsätta. Jag uppmuntrar verkligen alla att nominera någon.

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap vill främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen genom:

  • Utdelning av stipendier till välförtjänta unga ledare för vidare utbildning i ledarskap
  • Stöd till scoutrörelsens ledarskapsutbildning
  • Stöd till unga människors utveckling och utbildning i ledarskap

Nu står nomineringen öppen för 2020 års stipendium. Vill du nominera en ung ledare? Här nominerar du