Regionala industrimässor – rationella möten mellan köpare och säljare

EURO EXPO arrangerar under året 13 regionala industrimässor i Sverige och Norge. Första ort ut är Karlstad. Den 24-25 januari arrangeras industrimässan i Karlstad Racketcenter. Öppettiderna är 08:00-16:00. De besökare som kommer mellan 08:00-09:00 bjuds på kaffe och smörgås.

EURO EXPO skapar rationella möten mellan köpare och säljare. På mässorna träffar de utställande företagen sina befintliga kunder, når ut till nya potentiella kunder och till beslutsfattare från regionens tillverkande företag.

Företaget Acoem kommer att vara med på alla EURO EXPO:s mässor i år.

– För oss som jobbar mot underhållsbranschen i industrin är det väldigt bra att vara ute och träffa lokala företag, säger Håkan Karlsson som är försäljningsansvarig i Norden för Acoem.

Han fortsätter:

– Förr, när vi åkte på de stora mässorna i exempelvis Jönköping eller Göteborg, så träffade vi både de som använder våra produkter och beslutsfattare från företag som köper in våra produkter, men så är det inte längre.

Kostnadsfri biljett – klicka här

För Acoem har de regionala industrimässorna runt om i landet visat sig fungera bättre. Att få träffa många olika lokalt förankrade företag och prata medbesökare från landets mindre orter har skapat större effekt jämfört med att ställa ut på de stora underhålls- och underleverantörsmässorna.

En av de största styrkorna med regionala mässor är just att de utställande företagen får komma ut och träffa allt från små servicebolag till större koncerner samt visa upp sina produkter och lösningar för besökare. På ett tydligt sätt kan de både förklara och demonstrera hur deras produkter fungerar, hur de används och vilka funktioner de fyller.

– Det är många som tar sig tid att komma och besöka de här mässorna. Vi får till en bra dialog direkt på plats, och bokar in besök och demos omgående på mässorna. Sedan kan vi följa upp efteråt på ett rationellt och bra sätt. Det är en mycket bra struktur i uppföljningen från EURO EXPO:s sida som vi använder oss av i vår bearbetning av nya kunder, säger Håkan.

EURO EXPO arbetar sedan 1997 med att skapa rationella möten mellan köpare och säljare inom process- och tillverkningsindustrin. Genom att arrangera regionala industrimässor hjälper EURO EXPO företag att bygga affärsrelationer och under två dagar får utställande företag presentera sina produkter och lösningar.

Läs mer på www.euroexpo.se

Ring 026- 18 10 00 eller mejla info@euroexpo.se

Victor Christophe

Learn More →