Har du koll på ditt reningsverk och kostnaderna?Ett reningsverks uppgift är att se till att rena avloppsvattnet innan det släpps ut i naturen. Enligt Peter Jonsson, vd på Godkända Avlopp, tillhör det inte vanligheterna att folk generellt sett har koll på det reningsverk som man använder och att ingen har en egentlig koll på det.

Kommunala avloppsreningsverk drivs av stora aktörer och kan i större städer serva över en miljon människor med sina reningsverk. Med kommunalt styrda verk kan det därför vara svårt att få en överblick över kostnader och användning.

För dig som inte har ett kommunalt avlopp finns nu en produkt som är optimal för din fastighet, oavsett storlek och förhållanden. Reningsverket kallas för Mälaren och har en primär anledning till varför den, enligt vd:n på Godkända Avlopp Peter Jonsson, bör vara nästa förändring i hushållet.

– Mälaren renar vattnet från fastigheten helt utan kemikalier och utan tillsatser, vilket är unikt när det kommer till just reningsverk, förklarar han.

Läs mer om hur Mälaren fungerar

Låg driftkostnad
Samtidigt som du med vetskapen om att vattnet renas utan någon form av kemiska preparat, kan du njuta av en låg driftkostnad. Peter berättar att det enda som du betalar för är att hålla igång reningsverket Mälaren är el till kompressorn samt serviceavtal. Därutöver är det årsvis slamtömning via kommunen och det är lika för alla typer av avlopp.

– Mälaren har även en så kallad processgaranti som man får när man tecknar serviceavtal med oss på Godkända Avlopp. Det innebär att man har en garanti på att det renar enligt svenska normer, och att det är rent vatten som rinner ut i andra änden. Givetvis som tidigare nämnt utan kemikalier eller andra tillsatser. Om man inte tecknar serviceavtal med Godkända Avloppfår man heller inte processgarantin på Mälaren vilket kommer sig av att vi inte servar det med vår utbildade personal.

Många fördelar
Utöver en låg kostnad för att hålla Mälaren i drift tillkommer även många fördelar. Installationen görs av välutbildade entreprenörer som kan hantera alla olika storlekar, konstruktionen är robust och med helgjuten tank med inbyggd förankring, berättar Peter.

– Det finns en diplomerad utbildning som ME, maskinentreprenörer, håller och det är en utbildning i hur man anlägger avloppslösningar. Det är viktigt att man dubbelkollar att de som ska göra jobbet också har den utbildningen.

Peter berättar också att ett reningsverk kostar mer att anlägga jämfört med en markbädd, men en bädd behöver göras om efter cirka 20 år medan reningsverken är mer långsiktiga.

– Men sen håller ju Mälaren också i evigheter. Efter det blir det mycket billigare på lång sikt, plus att det knappt krävs något arbete med den.

Vill du kontakta Godkända Avlopp? Klicka här!

Entreprenören Peter Jonsson driver Godkända avlopp i Sverige AB  med fokus på det egna varumärket Mälaren.

Godkända Avlopp AB startades 2014 med affärsidèn att utföra totalentreprenader av avloppslösningar till fastighetsägare och konceptet var att göra det enkelt för fastighetsägaren.

Under 2018 har Peter utvecklat ett nytt varumärke som heter Mälaren. Det bygger på produkter som är robusta, lätta att anlägga samt driftsäkra. Bland annat har det reningsverk som heter Mälaren tagit plats på marknaden och är väldigt enkelt med minimal teknik och inga tillsatser vilket gör att det är låga driftkostnader.

Godkända avlopp har ett brett sortiment med flera av marknadens bästa avloppsprodukter som levereras till kund via återförsäljare och gräventreprenörer över hela Sverige.