Harrys tidigare vd om succén: ”Man måste bli extremt bra på att förlora!”Magnus Helgesson är entreprenören som år 1993 startade den första restaurangen i det som skulle bli en av Sveriges största restaurangkedjor: Harrys.
I dag är han en av Sveriges mest efterfrågade coacher, föreläsare och författare till flera bästsäljande böcker som "0 till 700 miljoner" och "Framgång lämnar spår".
– 9 av 10 misslyckas med att nå sina mål. Med rätt verktyg och processledning kommer du nå framgång och därmed inte stanna vid ”ge upp-linjen” i Utvecklingskurvan, säger Magnus Helgesson.

Det var vinnarskallen i Magnus Helgesson som lade grunden för Harryskedjans succé, när han startade den som 23-åring hemma i Falkenberg. Tillsammans med attityden ”jag kan allt, bara du lär mig”, byggde han upp en värderingsstyrd koncern med en lättkommunicerad affärsplan. Det har nu gått sju år sedan han lämnade vd-rollen, totalt nio dotterbolag och 1 046 medarbetare på lönelistan.

– Tidigt i starten tog jag in extern hjälp för att arbeta med värderingar och mental coachning i styrelsen och ledningsgrupperna. Jag har alltid varit intresserad av människor och psykologi, men förstod tidigt kraften av mental träning. Själv vidareutbildade jag mig hos den bästa i världen, Tony Robbins, som i dag är en av mina närmsta vänner, berättar Magnus Helgesson.

Vill du bli din egen mentala coach? Läs mer här

Kommunikation är nyckeln
Under sina 20 år med Harrys har Magnus Helgesson hanterat både upp- och nedgångar. Från tillväxt och succé till att ta över sin baby med skulder och endast 3 000 kronor på kontot efter fyra år av andra uppdrag utanför koncernen. Nyckeln för att vända utvecklingen var att kommunicera enkelt för att få nöjda medarbetare och kunder. Samtidigt som att skapa lönsamhet.

– Vi behövde tydliggöra våra mål, men också skapa en förståelse kring varför vi satt målen. Det lade grunden för våra värderingar och hur vi sedan skulle ta action för att nå målen. Vilket vi gjorde. Men faktum är att 9 av 10 tyvärr misslyckas, eftersom man inte är beredd att göra jobbet. Samtidigt som man ständigt måste lära sig på resan, berättar Magnus Helgesson.

Förstå ditt ”varför”
I dag är kunderna allt från företagare, organisationer, ledningsgrupper, idrottsklubbar, privatpersoner eller par. För att nå framgång är nyckeln att förstå sina mänskliga behov. Först då kommer man sätta rätt mål och förstå sitt ”varför”. Det kan handla om allt från prestationer till bedrifter eller att skapa en vana. Därefter handlar det om rätt attityd, vilja och att inte ge upp innan resultaten kommer.

– Vår dotter Molly bestämde sig att bli bäst i tennis i Sverige när hon var nybörjare och 12 år gammal. Då dessutom med noll bollkänsla. När hon var 17 år nådde hon målet och blev Sverigeetta – en enastående prestation! Det berodde helt på hennes enorma vilja, beslutsamhet och att inte ge upp. Med träning och rätt fokus kommer resultaten. Men för nå dit hon är idag, behövde Molly bli extremt bra på att förlora och lära sig av det! Samma gäller oavsett vilket mål man har. Det är en utvecklingsprocess där attityden avgör. Så frågan är på vilken sida av ge upp-linjen man vill stå på, avslutar Magnus Helgesson.

Om Utvecklingskurvan och IF SHAC

Magnus Helgesson är grundare till IF SHAC, en exklusiv digital utbildningsprocess som bygger på 7 moduler som genomförs var tredje dag med uppgifter, fördjupning och processledning. Allt för att varje person ska kunna bli sin egen mentala coach. Det handlar om att ställa rätt frågor vid rätt tillfälle, precis samma upplägg och process som Magnus Helgesson har när han coachar individuellt. IF SHAC står för Idag, Framtid, Stopp, Hjälp, Action och Coach. Utvecklingskurvan är en del i modul ”Stopp” i IF SHAC.

Läs mer här