Hornhinneforskning tar avstamp i hälsenan– Det är inte lätt att se skillnad på hälsena och ögats hornhinna, säger Patrik Danielson. Ändå är han överläkare med ögonsjukdomar som specialitet och professor vid Umeå Universitet.

Med blotta ögat är det väl i och för sig inte någon större risk att ta fel på dessa två kroppsdelar, men i mikroskop är de faktiskt förvånansvärt lika. När Patrik Danielson upptäckte det, fick det honom att fundera över om de också liknar varandra på något annat sätt, till exempel i hur skador läker. Hans tidigare forskning handlade om hur långvarig smärta i muskelsenor ibland resulterar i en sorts ärr som ställer till det för patienten.  Även i hornhinnan kan skador leda till ärr och då är risken att synen försämras. Han vill nu ta reda på varför och sedan hitta ett sätt att hindra att det sker. Vanliga orsaker till en skada är infektioner eller att man får in något i ögat. 

Läs mer om Ögonfondens forskning här

Patrik Danilesons forskargrupp utvecklar nu en tredimensionell hornhinnemodell. Med hjälp av den hoppas han kartlägga mekanismerna bakom sårläkning och ärrbildning. Han vill också testa effekten av olika ämnen för att på sikt kunna utveckla nya läkemedel för att hindra ärrbildning i hornhinnan. 

Världshälsoorganisationen, WHO, räknar med att ärr på hornhinnan är den fjärde vanligaste orsaken till blindhet i världen. Ögonfonden stödjer forskning i världsklass kring ögat, seendet och ögats sjukdomar. Varje år delar fonden ut mellan 20 och 40 forskningsanslag. Patrik Danielson forskning var ett av 37 projekt som fick forskningsmedel 2019. LÄs en längre artikel om hans forskning på www.ogonfonden.se

Vill du vara med och stötta svensk ögonforskning? 
Ögonfondens webbsida kan du stödja en redan påbörjad insamling eller starta din egen. Även på Facebook kan du starta insamling. Annars går det så klart också att ge bidrag direkt till något av Ögonfondens konton. 

 

 

 

Synfrämjandets Forskningsfond bildades 1984 av Sveriges Optikers Riksförbund, Sveriges Ögonläkarförening och Synskadades Riksförbund. Fonden har som ändamål att främja och initiera vetenskaplig ögon- och synforskning i syfte att förebygga och behandla ögonsjukdomar samt att effektivt utnyttja kvarvarande synförmåga. Fonden bytte namn till Ögonfonden 2009 och är i övrigt oförändrat.

Stiftelsen Synfrämjandets Forskningsfond, Ögonfonden, org.nr 802012-4999.