Hur får du ihop vardagspusslet i din NPF-familj?

Alla föräldrar oroar sig för sina barn. Men undersökningar visar att 9 av 10 föräldrar i familjer med neuropsykiatriska funktionsvariationer känner stor till mycket stor stress kring barnets situation. Är du en av dem?

Rutiner som inte kan ruckas på, känsloutbrott, oförstående skolpersonal och syskon som kommer i kläm. Ingen familj är exakt likadan och utmaningarna i familjer med NPF kan variera, men vad de har gemensamt är att de ofta leder till en långt högre stressnivå än i neurotypiska familjer.

Ommej har skapat en app där barn och ungdomar kan kommunicera sitt perspektiv på sin tillvaro och hur de har det med t.ex. skola, kompisar och familj, och om det finns något de behöver hjälp med. Ommej-appen har visat sig vara särskilt framgångsrik hos barn och unga med NPF-diagnoser och hemmasittare och används idag flitigt i bland annat elevhälsa och socialtjänst där den ger vuxna en komplett bild av barnets verkliga behov, så att rätt stöd kan ges i rätt tid. Den finns också att ladda ner gratis för alla barn och ungdomar och kan med fördel användas för att förenkla kommunikationen inom familjen.

 

Petra Björkman är mamma till en son med Asperger/ADD och en dotter med ADHD och grundade nätverket Pusselfamiljen med en önskan om att dela med sig av sina egna erfarenheter, ge tips och råd samt skapa verklig förändring för andra familjer. Inte minst kan föräldrar få möta andra som delar en liknande livsresa. Plattformen som i dag har tusentals medlemmar är till för föräldrar, anhöriga och skolpersonal runt barn med olika NPF-diagnoser och erbjuder stöd, coachning och utbildning för att få familjen och skolan att funka bättre.

Vi är starkare tillsammans. Därför krokar Ommej och Pusselfamiljen nu arm för att erbjuda ett gratis webinar för föräldrar till barn med NPF. Under lunchwebinaret den 13:e februari serveras tips och råd kring utmaningarna i NPF-familjens vardag och inspiration till hur man får livspusslet att gå ihop och stärker kommunikationen i familjen, även när det stormar.

Läs mer om Pusselfamiljen och Ommej på

www.pusselfamiljen.se respektive www.ommej.se

Sandra Ahlqvist

Learn More →