Hur får du ihop vardagspusslet i din NPF-familj?

Alla föräldrar oroar sig för sina barn. Men undersökningar visar att 9 av 10 föräldrar i familjer med neuropsykiatriska funktionsvariationer känner stor till mycket stor stress kring barnets situation. Är du en av dem? Rutiner som inte kan ruckas på, känsloutbrott, oförstående skolpersonal och syskon som kommer i kläm. Ingen familj är exakt likadan och […]

Vikten av att våga – möt hyllade inspirationsföreläsaren

När Markus Runhager var 25 gick han in i väggen. Idag är han en flitigt anlitad coach och talare som föreläser utifrån hjärtefrågorna psykisk ohälsa och hur man följer sina drömmar. – Jag brukar säga att man ska våga ge sig själv möjligheten att våga lyckas, säger Markus Runhager. Som så många andra var Markus […]