Problem med åderbråck? Få hjälp utan operation!

Åderbråck är en vanlig förekomst som drabbar var tredje vuxen i olika utsträckning. Symptomen för åderbråck visar sig som knöliga och blåa förhöjningar på huden och kan i vissa fall vara mycket smärtsamt – men det finns hjälp att få!

Tidigare har åderbråck behandlats med en flytande produkt som injiceras i blodkärlen. Efterföljden av detta blir att åderbråcken ofta kommer tillbaka, samt att man behövt använda kompressionsstrumpor för att resultaten ska hålla så länge som möjligt.

Brigitte Perhard, legitimerad läkare och specialist, använder sig i stället av en metod som är populär runtom Europa där produkten som injiceras i ådrorna är i skumform – i stället för flytande.

– De aktiva ingredienserna är detsamma, men formen på produkten är utvecklad. Skummet når ut till väggarna på blodkärlen och behandlar symptomen utan att man behöver applicera lika stort tryck, säger Brigitte.

Skummet gör även att produkten inte blandas ut i blodet på samma sätt och resulterar i en mer effektiv behandling som håller längre.

Precision med ultraljud
För att behandla och lokalisera åderbråck vid källan har det tidigare krävts operation. Med den nya metoden kan man i stället använda sig av ultraljud. Detta resulterar i ökad precision och mindre skötsel efter behandlingen och då den är så pass lokaliserad påverkar den i princip ingenting annat i kroppen.

– Man behöver varken kompressionsstrumpor eller vilodagar, utan kan fortsätta sin vardag som vanligt, säger Brigitte.

Till skillnad från ett kirurgiskt ingrepp som endast kan behandla de synliga åderbråcken ger ultraljudet mer insyn i hela det drabbade området. Den nya sortens behandling blir alltså både mer effektiv och mindre smärtsam.

– Man bör komma ihåg att samtliga metoder som finns i Sverige är effektiva och säkra, men metoden med skum och ultraljud är mer effektivt och mindre smärtsamt. Har man dock extremt stora åderbråck med återkommande problem kan det vara klokt med ett kirurgiskt ingrepp, fortsätter Brigitte.

Vid återfall av åderbråck efter att en operation har gjorts är även skummetoden ett skonsamt alternativ då man inte rekommenderas göra flertalet operationer.

– Det kan ibland kännas övermäktigt att ta reda på de olika behandlingar som finns, och mer specifikt vilka som passar ens individuella behov. Hos oss kan man boka en personlig konsultation där vi går igenom önskat resultat som passar ens nuvarande tillstånd, avslutar hon.

Här kan du läsa mer om både Brigitte och behandlingen!

Här kan du boka tid direkt!