Lassila & Tikanoja driver utvecklingen framåt inom teknisk fastighetsdrift

Intresset för hållbara energitjänster ökar bland fastighetsbolagen som fått upp ögonen för de miljömässiga och ekonomiska fördelarna. Som en ledande aktör inom teknisk fastighetsförvaltning hjälper Lassila & Tikanoja (L&T) fastighetsägare att optimera sin energianvändning och därmed reducera både kostnader och klimatpåverkan.  Företagets innovationsanda märks inte minst genom deltagandet i EU-projektet GrowSmarter. Där testar man tillsammans med kunder nya metoder och lösningar som ska bidra till en hållbar urban tillväxt.

L&T är specialister på teknisk fastighetsförvaltning och ansvarar för drygt 11 miljoner kvadratmeter av olika typer av fastigheter. De hjälper sina kunder att uppnå miljömål och optimera fastigheternas energianvändning.

– Alla fastigheter förbrukar värme, el och vatten och alla fastighetsägare har en relation till energi i form av energipriser och hållbarhetsfokus. Våra energispecialister hjälper bolagen att reducera kostnader och få kontroll över energianvändningen, säger Peter Andersson, Affärsutvecklare av Energilösningar på L&T.

Läs mer om L&T:s tjänster

Visualisering av data
Utvecklingen av så kallade Smarta fastigheter sker väldigt snabbt idag och med all data som finns att tillgå öppnar det upp för helt nya möjligheter för en annan typ av teknisk förvaltning. Den största utmaningen ligger i att kunna samla in datan och synliggöra den på rätt sätt, förklarar Sara Wennmark, Affärsområdeschef på L&T.

– Vi kan visualisera data från allt från styrsystem till ett optimerat inomhusklimat. Målet är att uppmuntra fastighetsägare och hyresgäster att ändra sitt beteende till att bli mer hållbart och för att göra det behöver de kunna se och förstå sin inverkan. Våra verktyg möjliggör just det, men också preventiva åtgärder där vi till exempel kan förutse när en teknisk installation behöver underhåll innan oönskade driftstörningar inträffar.

Som ett företag som i hög grad satsar på innovation och utveckling blev L&T en av aktörerna som blev ombedda att medverka i Stockholms Stads EU-projekt GrowSmarter. Utvecklingsprojektet initierades med syftet att skapa en hållbar urban tillväxt genom energieffektivisering och minskad miljöpåverkan. I projektet testas och utvecklas nya arbetsmetoder och tekniska lösningar där de bästa sedan kan implementeras i övriga uppdrag, berättar Peter Andersson.

– I GrowSmarter-projektet har vi varit delaktiga i energiövervakningen för att se om de utmanande energi- och hållbarhetsmålen i projektet uppnås. Vi har haft olika mål för olika fastigheter, beroende på bland annat användning, och har sett att det med smart teknik går att få miljonprogram att nå en energianvändning på nyproduktionsnivå. Genom projektet har vi tagit fram konkreta lösningar som nu kan appliceras hos våra kunder.

Läs mer om GrowSmarter

Märkbara effekter
Gustaf Landahl som är Avdelningschef på Stockholms stad och tillika EU-Koordinator för GrowSmarter-projektet ser att L&T och de övriga företagen som deltagit i projektet bidragit till en märkbar effekt.

– GrowSmarter har demonstrerat 12 smarta lösningar bland annat i ett antal utvalda fastigheter för att minska utsläppen av växthusgaser med minst 60 procent i de tre städerna Stockholm, Köln och Barcelona. Genom att många nu börjar ta efter dessa smarta lösningar så ökar klimateffekten samtidigt som det stärker de ingående industripartners som levererat lösningarna.

Lassila & Tikanoja arbetar för en hållbar morgondag.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att minska miljöpåverkan och samtidigt förlänga fastigheternas livstid och skapa en optimal inomhusmiljö.

Vi gör detta genom att tillhandahålla hållbara och ansvarsfulla lösningar som hjälper våra kunder att nå sina mål samtidigt som de kan fokusera på sin kärnverksamhet.