Ledarstudion – här får ledarna utforska sitt uttryck”Som ledare står du alltid på en scen”. Den insikten är inspirationen bakom Ledarstudion, ett succékoncept för ledarutveckling där handledare inom ledarskap, kommunikation och scenens värld tränar chefer att kommunicera.
Efter 15 år – och många tusen utbildade ledare och medarbetare – ökar Ledarstudion nu sin satsning på utveckling av kollektivt intelligenta team, så kallade KITs. 

2002 förverkligade Lena Ahlström äntligen den idé som hon burit på i fler år. I ett klassrum på Teaterhögskolan året efter skulle hon, tillsammans med en skådespelare och en liten grupp toppchefer, pröva en helt ny typ av kommunikationsträning för ledare och medarbetare. Idén till konceptet hade Lena Ahlström kommit på flera år tidigare, när hon arbetade med ledarskapsutveckling på SAS. Hon insåg då att många chefer i organisationen hade svårt att hantera den utsatta och framträdande position som ett chefsjobb innebär.
– Som ledare står du alltid på en scen. Du är alltid synlig och kommer inte ur det här ljuset; i  kontorslandskapet, mötesrummet eller hissen. Människor bedömer dig och du bedömer dig själv, förklarar hon.

För att lösa det problemet hämtade Lena Ahlström inspiration från sin ungdom. Som tonåring hade hon arbetat som påklädare på Stadsteatern i Stockholm och stöttat flera av Sverige största skådespelare. Insikten hon fick var att många av dem, precis som hon själv, var blyga personer privat, men trots det gick upp på scenen varje kväll och återskapade ett spännande och entusiasmerande samtal och möte.

 

»Du får två saker: det ena är att du blir mycket mer medveten om dig själv och det andra är att du blir mycket mer effektiv i din kommunikation med andra«

Lena Ahlström ville därför låta cheferna utforska sitt uttryckssätt och sin kommunikationsstil, förstå sina värderingar och samtidigt använda scenen för att känna på sin synlighet och bli autentiska i sitt budskap. För att uppnå detta och bli mer bekväma i sitt chefskap tränar grupperna på storytelling, tydliga budskap, kroppsspråk och röst tillsammans med kommunikations- och scenspråkshandledare i Ledarstudion. Förutom tryggheten i sin roll upptäckte de att det tillkom en ytterligare fördel; att cheferna också blev bättre på att entusiasmera och engagera när de förmedlade sitt budskap.

– Vi följer upp alla våra program genom utvärderingar kring vad deltagarna tycker och långt över 90 procent uppgav att de var ”mycket nöjda”. Jag tror det har att göra med att de redan kan många teorier kring ledarskap och vet att de ska delegera och skapa intresse hos människor, men hur ska man göra det? Vi erbjuder en miljö där man får träna, göra fel och pröva igen, säger Lena Ahlström.
Läs mer: Så fungerar Ledarstudions utbildningar

Kollektiv intelligens
Google startade upp ett forskningsprojekt kring högpresterande team för många år sedan. Efter att ha analyserat en mängd data slog de hål på myten att välutbildade chefer som arbetade dygnet runt och umgicks med kollegor på fritiden automatiskt levererade bäst. I stället kom de fram till att det som stack ut i ett högpresterande team var en psykologisk säkerhet hos medarbetare som har utvecklat en social lyhördhet. Dessa grupper vågade ställa fler frågor till varandra och diskutera utmaningar tillsammans.
– En social lyhördhet hos chefer och medarbetare väcker kreativitet och probleminsikt, något som gör verksamheten smartare, säger Lena Ahlström. De arbetssätt som vi har när vi tränar våra grupper lägger grunden för respekt, öppenhet och nyfikenhet på varandra, vilket hjälper företag att utvecklas. Därför har vi träning som direkt leder till KIT, Kollektivt Intelligenta Team.

Att Ledarstudions utvecklingstjänster har blivit så uppskattade tror hon beror på att deltagarna får en praktisk träning som kan förbättra deras vardag. Till skillnad från mer teoretiska utbildningar får man färdigheter som ”sätter sig i muskelminnet” och blir en naturlig del av deltagarens beteende. Genom det man kallar ”utforskande färdighetsträning” blir det också en möjlighet för deltagarna att lära sig mer om hur de själva fungerar och kommunicerar.
– Alla människor har nytta av den här träningen eftersom att de lär känna sig själv. De får två saker: det ena är att mycket mer medveten om dig själv och det andra är att bli mycket mer effektiv i sin kommunikation med andra, säger Lena.

Läs mer: Vad säger deltagarna om Ledarstudions utbildningar?

»Vi började med ledningsgrupperna för sju år sedan och jag kan säga att det är den mest effektiva teambuilding jag någonsin upplevt«

”Värdegrundsarbete viktigare än någonsin”
Sedan starten 2002 har Ledarstudion också breddat sin verksamhet. Från att bara ha riktat in sig mot toppchefer vänder sig träningen i dag mot ledare och medarbetare på alla nivåer. De senaste åren har Ledarstudion också arbetat med hela arbetsgrupper och team och de skräddarsyr dessutom stora interna möten i företag. Bättre kommunikationsförmåga har nämligen visat sig vara lika avgörande för välfungerande grupper som för enskilda chefer.
– Det som händer när vi gör vår praktiska träning är att det väcks en respekt, en samhörighet och en öppenhet i gruppen. Det är viktigare än någonsin nu i tider av #metoo; en central del i Ledarstudions träning är just värderingsträning, värdegrundsarbete och ledarskap kopplat till att leva efter sina värderingar. Vi började med ledningsgrupperna för tio år sedan och jag kan säga att det är den mest effektiva teambuilding jag någonsin upplevt, säger Lena Ahlström.

Läs mer: Se hela Ledarstudions utbud av utbildningar

Presenteras av

Ledarstudion erbjuder sedan 14 år både öppna program och skräddarsydda erbjudanden för kommunikationsträning med fokus på ledarskap.

Vi är närmare 25 certifierade handledare inom kommunikation, ledarskap, retorik och scenspråk.

Totalt tränar vi omkring 500 personer varje år i våra öppna program, och vi har även ett stort antal workshops med hundratals deltagare årligen. Vi har egna sceniskt utrustade träningsstudior, 800 kvm på tre våningar, i hjärtat av Vasastan.

Läs mer på:
 www.ledarstudion.se