Så slipper du ”våtrumsångest”Att bygga eller renovera ett badrum är ett stort arbete och görs det inte rätt kan det stå dig dyrt, både i form av vattenskador och svårigheter att sälja din bostad. För att öka sin trygghet väljer därför allt fler svenskar nu att vända sig till auktoriserade företag för sina våtrumsarbeten.

När man bygger eller renoverar ett våtutrymme är det extremt viktigt att allt blir rätt utfört. Ett skadat tätskikt eller en felinstallerad golvbrunn kan nämligen lätt ge upphov till dyra fuktskador. Och utan intyg om att arbetet utförts på ett korrekt sätt kan det bli svårare att sälja din lägenhet eller villa. Att anlita ett auktoriserat företag för att genomföra badrumsrenoveringen är därför ett bra sätt att minska din oro och risken för kostsamma fuktskador.

Stiftelsen GVK är en av de organisationer som ansvarar för att auktorisera våtrumsentreprenörer. Genom GVK har byggherrar, förvaltare, entreprenörer och villaägare samordnat sin kunskap om hur ett våtrum byggs på rätt sätt. Baserat på den kunskapen auktoriserar GVK sedan hantverkare som uppfyller kraven för ett fackmannamässigt utförande.

– GVK auktoriserade företag har personal med yrkesbevis, genomgår utbildning och fortbildning. Dessutom kontrolleras företagens produktion genom stickprov för ökad trygghet, säger GVKs vd Johan Aspelin.

Läs mer: Vad ska jag tänka på innan badrumsrenoveringen?

Att kvaliteten är hög hos GVK-auktoriserade företager också tydligt. 2015 utförde GVK 1 400 kontroller på våtrum utförda av auktoriserade företag. I dessa kontroller visade sig över 95 procent av alla golvbrunnar vara helt felfria.

– Kontroll och uppföljning är a och o i ett kvalitetssystem, GVK har arbetat systematiskt med detta sedan slutet av 80-talet och det ger resultat, berättar Johan Aspelin.

För att ett företag ska bli auktoriserat krävs det att de följer GVKs strikta krav och branschregler. GVK genomför även återkommande stickprovskontroller på utförda arbeten för att garantera att kraven följs. När företaget blivit auktoriserat innebär det också att de kan lämna ut våtrumsintyg som garanterar att våtrumsarbetet har följt alla branschregler.

Hitta din GVK-auktoriserade våtrumsentreprenör här.

Våtrumsintyget innebär att beställaren kan visa att installationen är utförd av ett auktoriserat företag på ett fackmässigt sätt gentemot exempelvis bostadsrättsförening eller försäkringsbolag om något ändå skulle gå fel. På grund av detta är det också allt fler som efterfrågar våtrumsintyg när de köper lägenhet eller hus där badrummen renoverats. Att kunna visa upp ett intyg från en auktoriserad entreprenör kan därför vara till stor hjälp när du säljer din lägenhet eller villa. Enligt Johan Aspelin på GVK visar detta också att skillnaden mellan seriösa och icke seriösa företag handlar om mer än hur arbetet utförs. Minst lika viktigt är hur det dokumenteras.

– Ett GVK-företag gör alltid en våtrumsanmälan med en deklaration om var man utför sitt arbete och vilka material som ingår i installationen. Därutöver har vi ett frivilligt app-system för elektronisk dokumentation av för- och egenkontroll. Att sköta ”formalian” på ett korrekt sätt har ökat följsamheten till GVKs krav, till gagn för kunden.

Presenteras av

I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, VVS Företagen och Golvbranschen, GBR.

Dessa organisationer och företag arbetar gemensamt för att minska vattenskador i svenska våtrum och sprida den kunskap som samlas in.

Via GVK ger man ut branschregler för hur ett tätt våtrum ska utföras.

Läs mer och hitta auktoriserade företag på www.gvk.se