Kommunikationsroboten AV1 förenklar skolgången för frånvarande barnI dag finns det minst 10,500 barn i Sverige som av olika skäl inte kan vara fysiskt på plats i skolan under längre perioder. Oavsett om det handlar om problematisk skolfrånvaro, lång- tidssjukdom eller en kronisk diagnos innebär det samma svårigheter i slutändan.

– Det blir svårt att hänga med i studierna, men det innebär även ofta ofrivillig ensamhet för den hemmasittande eleven. Därför skapade vi kommunikationsroboten AV1, förklarar Karen Dolva, medgrundare och vd på No Isolation.

De allra flesta har någon gång tvingats utföra sina studier alternativt jobbuppgifter hemifrån, inte minst under rådande pandemi. Resultatet blir ofta att information går förlorad och att utförandet av arbetet blir svårhanterligt.

– Det som många av oss tillfälligt upplever i dag är vardag för andra. Pandemin kommer få ett slut, men för många är det här deras verklighet – och den tar inte slut.

– För att inte sjuka barn ska gå miste om kunskap och socialt umgänge, som båda är viktiga aspekter, togs en kommunikationsrobot vid namn AV1 fram. Med hjälp av den bygger vi en bro mellan hemmet och skolan – så att vägen tillbaka blir lite lättare, säger Karen Dolva.

Vill du veta mer om AV1? Klicka här!

Så fungerar den
Med hjälp av en läsplatta alternativt en telefon kopplar eleven upp sig på AV1, varpå den lilla roboten vaknar upp i klassrummet och med hjälp av lampor är det synligt när eleven är närvarande.

Genom AV1 kan eleven ta del av en livestream direkt från klassrummet, och det går av säkerhetsskäl inte att spela in eller ta bilder från lektionen. Roboten har LED-ögon som öppnas, och med hjälp av enheten som eleven sitter med kan den vrida på robotens huvud för att titta runt.

– Vill den ställa en fråga trycker den på en knapp, varpå huvudet på roboten blinkar. Dessutom kan den viska om den vill säga något till klasskompisen bredvid, men inte hela klassrummet, säger Karen Dolva och fortsätter:

– Det finns även ett passivt läge, om eleven vill lyssna men inte aktivt delta. Det är en väldigt bra funktion om eleven känner att den har en dålig dag, mår dåligt eller liknande.

Läs mer här

Ett stort fokusområde är att motverka den ofrivilliga ensamheten som ofta blir resultatet av att studera hemifrån. Att få ett sammanhang i klassen är vanligtvis svårt, och av just den anledningen är AV1-roboten fysisk.

– Vi uppmuntrar lärare och elever att ta med den ut på rasten eller i korridoren, och placera den så att den också kan få se vad som händer i skolan.

Goda resultat
AV1 hade ett pilotprojekt i Danmark under fjolåret, något som visade på ”riktigt fina resultat”. 72 procent av deltagarna hade fått bra användning av roboten och känt att de blir aktiva och deltagande i skolan.

– Vi fick höra från en elev som missar mycket av den fysiska delen i skolan att ”det värsta som finns är att bli bortglömd, men nu märker inte folk att min skolbänk är tom längre. Det tar bara några dagar innan folk vänjer sig och tänker att det är jag som pratar”.

En annan användare berättar:

– Om jag inte hade haft roboten hade jag aldrig kunnat komma ikapp med mina läxor. Nu när jag har AV1 så kan jag göra samma sak som mina klasskompisar. När jag till exempel inte känner att jag har styrka nog att gå till skolan, så kan jag med hjälp av AV1 stanna hemma och fortfarande delta i klassrummet.

20,000 skoldagar
Den lilla avataren utvecklas, och det snabbt och ofta. Den nya versionen har glada, förvirrade och ledsna ögon som eleven själv kan välja att uttrycka sig med, och ljud och bild har förbättrats. Dessutom tittar de kontinuerligt på hur de kan inkludera fler i att ta del av AV1.

– År 2020 så hjälpte vår avatar runtom Europa totalt 1600 elever att delta i 20,000 skoldagar – dagar som man annars hade missat helt. Det är väldigt fin statistik, avslutar Karen.

No Isolation är ett norskt startup, grundat oktober 2015. Vårt mål är att minska ofrivillig ensamhet och social isolation genom att skapa kommunikationsverktyg för att hjälpa de drabbade.
Steg för steg jobbar vi för att nå vårt huvudmål: att få slut på ofrivillig ensamhet och social isolation. Detta är globala problem som kan drabba vem som helst, och vi växer snabbt för att möta efterfrågan och se till att vi bekämpar ensamhet i stor skala.