Slipp gå till vårdcentralen – testa för halsfluss hemmaHalsont, feber och griniga barn… Det kan vara kämpigt att få vardagen att gå ihop i influensatider. Väntan på att få en läkartid kan kännas som en evighet. Därför är det fler och fler som väljer självtestet ”Halsfluss Strep A” som låter dig testa för halsfluss och få en korrekt diagnos snabbt och enkelt direkt i hemmet. Testet avlastar både familjen och vården.

Den här tiden på året är halsont och feber ofta ett faktum och det kan vara så att du eller någon familjemedlem åkt på halsfluss. Varje år drabbas drygt 600 000 personer i Sverige av halsfluss och blir ofta rejält sjuka. Men det är inte alltid så lätt att få rätt diagnos och behandling.

Tänk om du kunde testa själv istället för att vänta flera dagar på att få träffa läkare? Så resonerade Linköpingsföretaget Dynamic Code när de utvecklade självtestet ”Halsfluss Strep A” som låter dig testa för halsfluss hemma.

Läs mer om testet

– Du returnerar provet i returförsändelse och vi analyserar det i vårt kvalitetssäkrade laboratorium. Dagen därpå hämtar du ditt svar via en kod på vår webb. Vi samarbetar med digitala vårdgivare som tar del av testsvaret, ställer diagnos och ger rätt behandling, förklarar Anne Kihlgren, grundare och VD på Dynamic Code.

Slipp väntan och överanvändning av antibiotika
Vården rekommenderar ofta att invänta ett vårdbesök tills efter några dagar med halsont och feber. Men tack vare DNA-tekniken som används i testet kan en korrekt diagnos ställas mycket tidigare och en eventuell infektion behandlas direkt – på så sätt blir både den drabbade familjen och vården avlastade.

Utan besök på vårdcentralen minskar dessutom risken för att sprida smittan vidare. Det är bra att ha testet hemma i badrumsskåpet och på så sätt vara förberedd. Testet kan antingen ordineras av läkare eller köpas direkt på dynamiccode.com.

Här kan du klicka hem testet

Halsfluss är en inflammation i halsmandlarna och orsakas vanligen av bakterierna Streptokocker grupp A (Strep A) som behandlas med antibiotika. Men ibland kan det istället röra sig om en virusinfektion och då hjälper inte en antibiotikabehandling.

Trots det finns risken att antibiotika överanvänds. Enligt en sammanställning från Region Stockholms primärvård från 2018 behandlades 44 procent av patienterna med diagnosen halsfluss med antibiotika, fast ett Strep A-test inte hade genomförts eller att testet var negativt.

– Idag föreskrivs för mycket antibiotika fel eftersom bra diagnosverktyg saknas för att se om det rör sig om bakterier eller virus. Ett övergripande mål för oss har varit att ta fram sådana diagnosverktyg som är säkra och motverkar antibiotikaresistensen, säger Anne Kihlgren.

Kan revolutionera primärvården
Anne Kihlgren har flera års erfarenhet från Nationellt forensiskt centrum (NFC) där hon varit med och utvecklat den DNA-teknik och det DNA-register som man idag använder i brottsutredningar.

– Det som drev mig till att grunda Dynamic Code är idén om att man kan använda DNA-tekniken till så mycket mer.

Halsflusstestet är baserat på modern DNA-teknik som med 97,4 procents säkerhet fastställer om du bär på Strep A. Testet innebär en helt distansbaserad vårdlösning.

Det är det här konceptet som Dynamic Code valt att kalla för ”Den nya svenska modellen för infektionsdiagnostik inom primärvården” och som Anne Kihlgren tror kan revolutionera primärvårdens infektionsdiagnostik.

– I primärvården genomförs drygt 40 miljoner besök per år varav cirka 10 miljoner är med misstanke om infektion. Infektioner kräver ofta ett fysiskt möte för att läkaren ska kunna ta ett prov för en diagnos. Men med våra självtest kan patienten stanna hemma. Det minskar smittorisken och är smidigt för patienten. Det sparar både ekonomiska resurser men framförallt medicinsk kompetens i personalen som kan fokusera på andra patienter. På så sätt effektiviseras hela vårdkedjan.

Läs mer om Dynamic Code och deras självtest här

 

Dynamic Code erbjuder smarta diagnos- och hälsotestlösningar, ofta baserade på DNA-teknik, både till vården och direkt till konsument. Testen beställs enkelt online och kan utföras var du än befinner dig. Företaget har idag tester inom könssjukdomar, kvinnohälsa, livsstil, hud och naglar samt maghälsa. De erbjuder också faderskapstest för kommuner och migrationsverk, till exempel UDI i Norge. Dynamic Code, som finns i Linköping, utvecklar sedan 2011 lösningar som erbjuds i en digital kommunikations- och logistikplattform som håller på att revolutionera medicinsk provtagning och diagnostester.

Läs mer om Dynamic Code här