När ska man amortera sitt bolån?

Att amortera på sitt bolån innebär att du inte bara betalar ränta på det belopp du lånat utan även betalar av på skulden, så att den blir mindre. Ett bolån kan vara amorteringsfritt och då kan du välja att låta skulden kvarstå och bara betala räntan. I vissa situationer är det fördelaktigt att amortera så mycket som möjligt, ibland är det bättre att inte amortera alls. Här kommer vi att tipsa om vilken strategi som är mest fördelaktig, beroende på vilken situation du befinner dig i.

Tillfällen då du måste amortera på ditt bolån
Det är inte alltid du kan göra valet att inte amortera på ditt bolån. Om ditt huslån uppgår till 50 % eller mer av det totala belopp du köpt bostaden för så måste du amortera. Det innebär att de flesta hushåll måste amortera, åtminstone ett tag, i samband med att lånet tecknas. Detta eftersom bolån oftast gäller mer än 50 % av bostadens värde.

Långivaren gör också en bedömning baserad på en rad faktorer som handlar om vad som är fördelaktigt för låntagaren på sikt. Banker är skyldiga att göra detta och det kan innebära att du behöver betala av på ditt bolån även om din skuld uppgår till mindre än hälften av vad bostaden anses vara värd. Så brukar det till exempel vara om du lånar ett högt belopp i förhållande till vad du tjänar. Olika banker kan göra olika bedömningar.

Exempel:
Danske banks regler för amortering säger:

Danske Banks regler för bolån bygger på Finansinspektionens regler som banker måste följa.

När ska man undvika att amortera på bolånet?
Det enkla svaret på frågan om när det är bättre att inte amortera, är när pengarna gör större nytta på annat håll. Om din bostad är lågt belånad har du ytterligare ett argument för att inte amortera på lånet.

Valet står ofta mellan att amortera eller att spara eller investera. Om du, på goda grunder, tror att du kommer att få större avkastning på pengarna än vad du betalar i bolåneränta så är det rationellt att investera istället för att betala av på lånet. För då tjänar du ju pengar som du senare kan använda till att sänka lånet. Den strategin är svårare att lyckas med i tider då räntan stiger och aktiemarknaden är osäker. Ser man historiskt på det så har det dock lönat sig att investera i aktier istället för att betala mer än nödvändigt på bolånet.

Det kan också vara så att du helt enkelt vill ha större marginaler för konsumtion på kort sikt, istället för att förbättra din ekonomi på lång sikt genom att amortera på ditt bolån. Att investera eller spara innebär också att du har tillgång till pengar om du skulle behöva dem snabbt. Det är alltid bra att ha en buffert. Om du saknar en sådan är det klokt att hoppa över några amorteringar, så att du får en reserv på åtminstone ett par månadslöner i form av besparingar.

En faktor som kan vara värd att beakta är inflationen. Om priserna stiger samtidigt som du får mer pengar utbetalt kommer ditt bolån att utgöra en allt mindre del av din ekonomi. Om inte räntan höjs i samma utsträckning. Men det innebär också att det kostar mindre att betala tillbaka lånet.

Tillfällen då det är bättre att amortera
Att amortera på sitt bolån är ett bra sätt att stärka sin ekonomi på sikt, eftersom det belopp du betalar ränta på sjunker med varje amortering. Det finns flera andra fördelar utöver det:

● Det är tryggt.
● Du behöver inte kunna något om investeringar.
● Du är inte lika känslig för räntehöjningar.

Att avkastningen på börsen, historiskt sett, har varit hög är ingen garanti för att det kommer att fortsätta att vara så. Det krävs också en del kunskap för att verkligen tjäna pengar på investeringar. Den som inte vill engagera sig i att göra riskanalyser för olika investeringsformer gör ett tryggt val genom att istället amortera så mycket som möjligt på bolånet.

Ju högre belåningsgrad du har desto bättre är det att amortera på bolånet. Då är du nämligen känslig för framtida räntehöjningar. Ju mer du amorterar, desto mindre roll spelar det för dig om bolåneräntan skulle höjas. Idag har vi exceptionellt låga räntor i Sverige och samtidigt ett osäkert finansiellt läge i omvärlden. Det är två faktorer som innebär att vi mycket väl skulle kunna få kraftigt höjda räntor i framtiden.

Låt din ålder bestämma om du ska amortera eller inte
Ju yngre du är desto mer kommer du att tjäna på att amortera på ditt bolån så att räntan sjunker. För den som börjar närma sig pensionen finns det dock nackdelar med att ha alla sina pengar bundna i en bostad med låg belåning. Särskilt om det innebär att du behöver låna pengar om du skulle få en oförutsedd utgift eller bara vill unna dig något. Det är svårare att få lån om du fyllt 55, även om det kan hjälpa att ha en bostad som säkerhet. Du har alltså, på sätt och vis, större nytta av besparingar ju äldre du blir.

Sammanfattning
Att amortera eller inte amortera på sitt bolån är en viktig fråga för många. Om du är högt belånad är du tvungen att amortera, vare sig du vill eller inte. Men om du inte är det kan det vara bättre att spara, investera eller till och med konsumera istället för att betala av på lånet. Särskilt om du tror dig kunna få bra avkastning på dina investeringar. Om du saknar besparingar och börjar närma sig pensionsålder är det också bättre att spara pengar än att sänka bolånet.

Att amortera kan liknas vid en trygg sparform. Du kommer att betala mindre i ränta i framtiden och förbättrar hushållets ekonomi när du amorterar. Kom ihåg att det inte handlar om antingen eller när det gäller amorteringar. Du kan välja att amortera förhållandevis lite, istället för att inte betala något alls.