Nevisense hjälper läkare att upptäcka melanom i tidigt stadie

Malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer och den cancersjukdom som ökar mest. Orsaken till malignt melanom beror oftast på att man har bränt sig flera gånger i solen. Nästan alla som får behandling tidigt blir av med sjukdomen, men kan vara svårt för läkare att bedöma med blotta ögat. Med AI-baserade teknologin Nevisense ges nu möjlighet att upptäcka melanom i ett tidigt stadie.

– Med hjälp av Nevisense ges läkare möjligheten att tidigt upptäcka melanom och därmed ge sina patienter den bästa möjliga behandlingen med ett ökat positivt resultat säger Pia Renaudin, VD för SciBase

Nevisense är framtagen av medicinteknikbolaget SciBase och är baserad på mer än 20 år av akademisk forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm. Den icke-invasiva teknologin kombinerar AI med EIS (elektrisk impedans spektroskopi) för att ge objektiv information som hjälper hudläkare och andra vid kliniskt beslutsfattande. Nevisense är en produktplattform med möjlighet att adressera flera olika applikationsområden och idag adresserar den upptäckt av malignt melanom, icke-melanom hudcancer och bedömning av hudens barriärfunktion.

– SciBase har som målsättning att med vår avancerade teknologi Nevisense ge läkare lösningar för tidig upptäckt av melanom som kan leda till förbättrade patientresultat. Vi fortsätter att öka Nevisense närvaro på marknaden, för att ytterligare öka patienters tillgång till vår point-of-care-teknologi som möjliggör tidigast möjliga upptäckt av melanom, som i ett tidigt stadie nästan är 100 % botbart, säger Pia Renaudin, VD för SciBase.

Hudläkargruppen som samarbetspartner
På Hudläkargruppen i Stockholm har man lång erfarenhet av att arbeta med hudcancerscanning och ser stora fördelar med vad den nya teknologin Nevisense innebär för kliniken och deras patienter.

– På Hudläkargruppen är vi dedikerade till att ge våra patienter och läkare de resurser som behövs för att öka förståelsen, förebygga samt bota hudcancer. Vi har länge legat i framkant när det gäller innovation, och ser fram emot att kunna förstärka dessa möjligheter ytterligare med hjälp av Nevisense, säger Margareta Frohm Nilsson, VD Hudläkargruppen överläkare och specialist i Dermatologi samt docent vid hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset.

En investering för livet
Vår banbrytande teknologi för hudcancerscanning kommer vara av stor vikt i framtiden för patienter att upptäcka melanom i tid, anser Pia Renaudin. Hon menar att det är en förhållandevis liten investering för något som har så stor betydelse.

– Vi hoppas att vi genom vår nya teknologi med Nevisense, avancerade analyser och ökad tillgänglighet kan få fler till att gå på årliga kontroller av misstänkta födelsemärken, avslutar hon.

Om SciBase
SciBase är ett globalt medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklat ett unikt "point-of-care" instrument för icke-invasiv detektion av hudcancer och andra hudsjukdomar. SciBase är en pionjär inom AI-baserade lösningar som kombinerar artificiell intelligens med elektrisk impedansspektroskopi (EIS) för att ge objektiv information som hjälper hudläkare och andra vid kliniskt beslutsfattande. SciBase produkter inkluderar Nevisense och Nevisense Go och för närvarande adresserar plattformen detektion av malignt melanom, icke-melanom hudcancer och bedömning av hudens barriärfunktion. SciBase teknologi är baserad på mer än 20 år av akademisk forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Hudläkargruppen

På Hudläkargruppen har man lång erfarenhet av medicinsk dermatologi och tar emot patienter för båda Hudcancerscreening och prickkontroll. Hos Hudläkargruppen kan du boka direkt utan remiss – mottagningen välkomnar privata patienter och sjukförsäkringspatienter.

Ansvarig för Hudläkargruppen är Margareta Frohm Nilsson, överläkare och specialist i Dermatologi samt docent vid hudkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Hudläkargruppen i Stockholm, Riddargatan 12 A, 114 35 STOCKHOLM, +46 (0)8 679 79 00, www.hudlakargruppen.se

Victor Christophe

Learn More →