Nu är det högsäsong för tjuven – så kan du skydda digEn tredjedel av alla villainbrott sker under årets tre sista månader. De flesta är medvetna om vikten av att skydda huset med lås och larm, men hur många skyddar sin post?

En full postlåda är inte bara ett tecken på att ingen är hemma. Den innehåller dessutom ofta post som gör det möjligt för bedragare att komma över ditt personnummer och därmed din identitet. Genom att sedan med hjälp av personnumret ändra din adress, kan bedragaren i ditt namn beställa kreditkort, beställa varor på nätet mot faktura, ta lån och teckna olika tjänster, exempelvis telefonabonnemang. Alla fakturor, krav och liknande går till den adress bedragaren har angivit och innan du hunnit upptäcka vad som händer har du troligen råkat ut för betalningsanmärkningar.
– För den som drabbas är det en långdragen process att komma tillrätta med sin ekonomi igen och den innebär omfattande kontakter med inkassobolag och Kronofogden, säger säkerhetsexperten Dick Malmlund.
– Som en sista utväg kan man spärra sitt personnummer, men det brukar jag inte rekommendera. Visserligen kan inte bedragarna göra något i ditt namn, men det kan inte du heller. Man stoppar hela sitt liv.

Enligt Brottsförebyggande rådet har utvecklingen av de anmälda bedrägeribrotten varit stadigt uppåtgående under den senaste tioårsperioden. Utvecklingen beror bland annat på att vi i ökad utsträckning använder internet, vilket skapat nya möjligheter och metoder för att begå bedrägeribrott.

Polisens Nationella bedrägericentrums statistik för september 2018 visar att antalet anmälda bedrägeribrott ökade med nästan 28 procent under januari–september jämfört med samma period förra året. Närmre 60 procent av anmälningarna handlade om någon form av identitetsintrång.
– Bedrägerier är framtidens brott. Någon gång mellan år 2025 och 2030 beräknas de bli vanligare än inbrott, stöld, häleri och rån sammantaget, säger Dick Malmlund.

Det gäller alltså att hålla koll på sin post. Dick Malmlund ger några konkreta tips:

  • Spärra din folkbokföringsadress hos Skatteverket.
  • Lås din postadress med Adresslåset hos Svensk Adressändring.
  • Pausa posten om du reser bort en kortare tid.
  • Eftersänd posten om du är bortrest länge.
  • Berätta inte på sociala medier att du är bortrest eller ska resa bort.
  • Prata med din kortutgivare om vilka skydd som finns för kortet.
  • Var rädd om dina ID-handlingar.

:

Om Svensk Adressändring

Via Svensk Adressändring kan du låsa din postadress med tjänsten Adresslåset. Du kan även beställa Pausa posten eller Tillfällig eftersändning om du är bortrest samt få eftersändning när du byter bostad. www.adressandring.se


Dick Malmlund, säkerhetsexpert