Nu kan du sova gott utan astmabesvärMånga människor med astmatisk sjukdom har under lång tid burit på symtom och därför blivit vana vid begränsningar i livet. Nu finns Airsonett Air4, en medicinteknisk utrustning att använda för hemmabruk mot svår allergisk astma.
– Ingen ska behöva nöja sig med astmabesvär, säger Anders Due-Boje, vd på Airsonett.

Tio procent av Sveriges befolkning lider av astma. Sjukdomen beror på att den drabbade har kroniskt inflammerade luftrör, och när de utsätts för allergiframkallande ämnen blir luftrören trånga. Det är då du får svårt att andas. Alldeles för många lever med besvären som vardag, och tror att de behöver nöja sig med sin levnadssituation.

99,5 procent ren luft
Nu finns Airsonett Air4, en maskin som renar luften i andningszonen från allergener och andra irriterande luftburna partiklar – det vill säga en del av orsaken till andningssvårigheter.

– Maskinen suger in luft från rummet varefter luften filtreras och kyls ned. Sedan faller den svala luften ner och bildar en partikelfri zon runt patientens överkropp, med upp till 99,5% renhet, berättar Anders Due-Boje, vd på Airsonett.

Vidare förklarar Anders att många av de som lever med allergisk astma blir vana vid besvären och därför inte gör något åt dem. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för astma och KOL, ska patienter inte behöva leva med några besvär eller begränsningar, vilket är tanken med Airsonett Air4 och andra tilläggsbehandlingar.

– Med de behandlingsalternativ som finns idag ska man inte behöva leva med astmabesvär.

8-årige Alexanders liv förändrades helt – se videon nedan

Subventionerat av sjukvården
För den som länge testat olika behandlingar men inte har bra kontroll på sin astma, kan behandling med Airsonett Air4 subventioneras av landstinget.

– Just nu har vi fler än 550 patienter i Sverige som behandlas med Airsonett Air4, och de allra flesta får den förskriven via sitt landsting. Intresset och erfarenheten kring vår behandling ökar och det är fantastiskt att få så positiv feedback på hur många som blir hjälpta av Airsonett Air4, avslutar Anders.

Intresserad av Airsonett? Läs mer här

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår astma och eksem. 

Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. 

Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA.