Nu skapar Stena Teknik framtidens hållbara sjötransporterSjöfartsbranschen står inför en spännande framtid och de gemensamma klimatutmaningarna vi står inför engagerar även den. Branschen gör redan en hel del för att minska sin del av miljöbelastningen men för att möta framtidens krav med morgondagens fartyg behöver man tänka nytt. Alla områden måste förenklas och effektiviseras genom allt från miljövänliga framdrivningssystem till digitalisering och innovativ design.

Framtidens fartyg ser antagligen väldigt annorlunda ut jämfört med de traditionella fartyg vi har idag. Ett fartyg är som en flytande stad där alla samhällsfunktioner måste finnas och fungera, fast på en mindre yta. Stenas besättningar lever och bor ombord och måste då få samma standard som hemma för att trivas och göra ett bra jobb.  Samtidigt förväntar sig kunderna en effektiv, trygg och säker transport.

– När vi skapar nästa generations fartyg arbetar vi med hållbarhet, förbättrad arbetsmiljö och använder det senaste inom design, digitalisering och energiteknik. Med helheten och naturligtvis säkerheten i fokus konstruerar vi lätt, smart och hållbart, berättar Harry Robertsson, Teknisk Direktör på Stena Teknik.

Utveckling i kombination med traditioner
Stena Teknik är den tekniska spjutspetsen i det dynamiska företaget Stena som arbetar med framtidens transporter med fokus på hållbarhet, kreativitet och innovation. Samma typ av ny teknik som används inom fordonsindustrin använder Stena Teknik för att integrera instrument som radar och autopilot med AI och förbättrad människa- maskininteraktion. Inom energiteknik undersöker man alla möjligheter som står till buds – som bränsleceller, vind- och solenergi, batterier och fossilfria bränslen för att göra så litet klimatavtryck som möjligt. Ett nära samarbete med universitet och forskning bidrar till utvecklingen.

– Vi arbetar väldigt kreativt och verkar i en bransch som är i stark utveckling men som vilar tryggt på traditioner. Vi har möjlighet att använda vår kunskap och erfarenhet för att realisera våra idéer till konkreta resultat, poängterar Per Stefenson, Projektledare med inriktning på framtida fossilfria bränslen

– Det är helt klart engagerande och stimulerande att få en idé om att driva fram fartyg med hjälp av batterier och ett år senare kunna vara med när ett stort 1000kWh batteri faktiskt kopplas in i fartyget, säger Per Wimby, Projektledare på Stena Teknik med inriktning på elektrifiering.

För att fartygen ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att ha ett nära samarbete med besättningarna under utvecklingsfasen. Även om detaljerna är viktiga så måste man arbeta för att helheten ska bli optimal för det som fartyget ska användas till. Som skeppsbyggare från Chalmers eller KTH har man vad som krävs för att förstå hur olika prioriteringar påverkar fartygets kapacitet och lönsamhet. 

Stena Teknik lever och verkar i en internationell bransch där man tidigt får ansvar för stora projekt. Man får möjlighet att verkligen känna att man är med och påverkar och utvecklar sjöfartsbranschen i en positiv riktning. De internationella kontakterna ger unika möjligheter till personlig utveckling.

– Att vara nyfiken och kreativ är viktiga egenskaper för att vi ska lyckas finna lösningar till branschens stora hållbarhetsutmaningar, avslutar Harry Robertsson.

Stena Teknik är den tekniska spjutspetsen i det dynamiska företaget Stena som arbetar med framtidens transporter med fokus på hållbarhet, kreativitet och innovation. 

Läs mer om Stena Teknik här