Ny prispolicy för parkering i Malmö – Så här påverkas duParkering Malmö håller just nu på att ta fram en ny prispolicy som träder i kraft i 2022/2023 och kommer bidra med förändring kring parkeringspriserna i staden. Beroende på vilken fastighetsägare du har kan du påverkas olika – Det här är vad som gäller för dig. 

Malmö växer allt snabbare och år 2050 beräknas staden ha en halv miljon invånare på samma yta som idag. För att det ska vara möjligt att kunna njuta av en trivsam stadsmiljö har kommunledningen beslutat om en ny policy för mobilitet och parkering i Malmö. Syftet är bland annat att Malmöbor förhoppningsvis ska välja bort bilen till förmån för mer hållbara transportmedel och bidra till en grönare stad. Men vad innebär då allt detta? 

Det är fastighetsägarens ansvar att lösa det behov av parkering som finns för bostäder, köpcentrum eller för kontor vid ny-, om- och tillbyggnader som kräver bygglov. I första hand ska parkeringsbehovet lösas i samutnyttjad parkeringsanläggning och i andra hand inom den egna fastigheten. 

Så här funkar parkeringsköp
När fastighetsägaren planerar parkering ska denne utgå från de parkeringsnormer som finns. Bygglovet anger det minimiantal parkeringsplatser som ska anläggas beroende på vad fastigheten ska användas till – detta är då parkeringsnormen. 

Fastighetsägare kan, helt eller delvis, lösa fastighetens parkeringsbehov genom parkeringsköp. Varje parkeringsköp motsvarar en parkeringsplats. Parkering Malmö är parkeringsbolaget som anlägger parkeringsplatser och då utgår de från fastighetsägarens angivna behov. Parkeringsköpsavgiften används som del av finansieringen av den samutnyttjande parkeringsanläggningen. 

I syfte att sänka behovet av parkeringsplats kan fastighetsägaren genomföra mobilitetsåtgärder såsom att främja kollektivtrafik och underlätta för cyklister. 

Beroende på om din fastighetsägare planerat tillräckligt antal platser, och om denne gjort parkeringsköp överhuvudtaget, kommer detta i framtiden påverka hur mycket du behöver betala för din parkeringsplats. 

Läs mer om parkeringsköp här

Så här påverkas du
Har din fastighetsägare inte betalt parkeringsköp för din parkeringsplats kommer detta att medföra ett högre månadspris samt endast möjlighet att hyra vid mån av ledig plats. Ett parkeringsköp tecknas via avtal för att bygglov ska beviljas. Då betalar fastighetsägaren 125 000 kr per parkeringsplats och avtalet gäller i 25 år. Per månad motsvarar detta ungefär 450 kr inklusive moms som kommer att påföras ditt månadspris om din fastighetsägare inte gjort ett parkeringsköp.  

Detta är anledningen till varför du bör ha koll på om din fastighetsägare gjort ett parkeringsköp eller inte. Om din fastighetsägare har gjort parkeringsköp, men inte för tillräckligt många parkeringsplatser, kommer Parkering Malmö från och med 2023 att fasa in det nya högre priset för nya kunder. 

Om du hyr en parkeringsplats genom fastighetsägarens parkeringsköpsavtal har du förtur till en parkeringsplats. I och med detta kan de vars fastighetsägare inte har gjort parkeringsköp få sin plats uppsagd ifall det är fullt i parkeringshuset när du som “parkeringsköps-kund” behöver platsen.  

Här kan du läsa mer om Parkering Malmös huvuduppdrag

Fördelarna med den nya policyn
Parkeringsköp hjälper till att finansiera en samnyttjad anläggning. Alternativet är att varje fastighetsägare själv anlägger parkeringsplats vilket blir till en betydligt högre kostnad som kommer att läggas på boendekostnaden och därmed behöver du istället betala högre hyra. Parkeringsköp underlättar alltså ambitionen att bygga bostäder med rimlig hyra. 

De fastighetsägare som betalt in parkeringsköp, det vill säga de som har varit med som delfinansiär av byggnationen av ett P-hus, har gjort en stor investering, vilket ur rättvisesynpunkt bör avspeglas genom priset för fastighetsägarens kunder. 

Vi på Parkering Malmö skapar parkeringsplatser för både dagens och morgondagens malmöbor. För vi vet att tillgänglighet och säkerhet bidrar till ett levande Malmö och glada malmöbor.

Genom att bygga, förvalta och hyra ut parkeringsplatser i Malmö ser vi på Parkering Malmö till att du så enkelt som möjligt kan få plats där du behöver.