SOS Alarms nya app räddade liv direkt

Att ringa till nödnumret 112 är något som, för de flesta, inte hör till vanligheterna, men när det väl behövs är det av högsta vikt att det sker på korrekt sätt, och att rätt hjälp snabbt kommer till rätt plats. Nu finns 112-appen sedan bara några veckor tillbaka – och den har redan varit bidragande till räddandet av en insjuknad kvinna.

IT-bolaget: Vi är lika mycket en lösningsleverantör som ett konsultbolag

Centric är en av få spelare på den svenska konsultmarknaden som täcker hela spannet från juniora IT-drifttekniker till seniora experter med spjutspetskompetens. Samtidigt är bolaget en mjukvaru- och lösningsleverantör som kan fungera som en extern IT-avdelning end-to-end och ansvara för företags totala IT-drift.