Gymnasieutbildning som förbereder för både högskola och hantverksyrkeFör elever som vill att gymnasievalet ska vara både högskoleförberedande och ge möjlighet till arbete direkt efter examen finns yrkesprogrammen. Eleven väljer till den behörighet som krävs för vidare studier och får samtidigt viktig praktisk kunskap för att kunna arbeta direkt.

PVF Yrke & Utbildning är en samverkansorganisation som ägs gemensamt av Plåt & Ventföretagen och Byggnads. De bedriver även bland annat yrkesutbildning via den egna skolan i Katrineholm. 
– Vi är plåtslageri- och ventilationsbranschens egen organisation och vårt huvuduppdrag är att lyfta och driva utbildningsfrågor och att få fler och rätt ungdomar att välja en utbildning inom plåtslageri och ventilation, säger Therese Berganäs, projektledare på PVF Yrke & Utbildning. 
Som utbildad byggnadsplåtslagare och ventilationsmontör finns mycket goda arbetsmöjligheter och arbetsgivarna ropar efter rätt kompetens. 
– Inom de kommande tre åren behöver 2 000 nya byggnadsplåtslagare anställas i hela landet och samma antal gäller för ventilationsmontörer. Behovet är stort och med rätt utbildning har man stora möjligheter till bra jobb direkt efter examen, berättar Therese.

Yrkes – och högskoleförberedande
Det unika med att välja en yrkesförberedande gymnasieutbildning är att eleven får en grund för vidare högskolestudier samtidigt som man har en praktisk utbildning i ryggen. Den praktiska delen av utbildningen möjliggör för eleven att kunna arbeta direkt efter sin gymnasieexamen. 
– Det är viktigt att poängtera att utbildningen är högskoleförberedande då vi upplever att föräldrar ibland känner oro över att eleven väljer bort möjligheten till vidare studier bara för att utbildningen är yrkesförberedande. Så är verkligen inte fallet, utan man kan få samma grundbehörighet som på de studieförberedande gymnasieutbildningarna, säger Therese. 

 

Utbildningen möjlig på branschskola
För de elever som bor i en kommun där den ordinarie gymnasieskolan saknar inriktning inom byggnadsplåtslageri eller ventilationsmontering kan man söka sig till PVF Yrke & Utbildning för att få kompletterande utbildning inom dessa områden. Genom regeringens och Skolverkets satsning branschskoleförsöket kan man som skolhuvudman söka stadsbidrag för att skicka elever från sin ordinarie gymnasieskola till utvalda branschskolor som ligger i en annan kommun. 
– De allmänna ämnena läser man fortfarande på sin huvudsakliga skola i kommunen och stadsbidraget täcker kostnaderna det innebär att skicka eleven till branschskolan, för den kompletterande utbildningen inom valt yrkesområde, säger Therese.

Ventilationsmontör
Yrket innebär samarbeten med andra yrkesgrupper och stor frihet under ansvar. Arbetsuppgifterna varierar och kan ena dagen handla om montering av fläktar och aggregat och andra dagen egen tillverkning i verkstaden eller kontroll och underhåll av befintliga ventilationssystem. Det är ett fritt, socialt och omväxlande yrke. Som ventilationsmontör kan du satsa på olika inriktningar som exempelvis energioptimerare, installationssamordnare, projektör, ventilationstekniker eller besiktningsman. Det går också att vidareutbilda sig till exempelvis tekniker eller projektledare och många väljer att starta eget.
Läs mer om hur du blir ventilationsmontör här.

Byggnadsplåtslagare
En byggnadsplåtslagare arbetar med ett äkta hantverk och klär byggnaders tak och fasader med plåt. Arbetet ute på byggarbetsplatsen varvas med bearbetning av plåten i verkstadsmiljö. Det är ett fritt yrke med höga krav på känsla för estetik och funktion. Som byggnadsplåtslagare har du garanterat bästa utsikten på jobbet och kommer inte känna saknad av frisk luft. Byggnadsplåtslagare kan på sikt även bli arbetsledare, vidareutbilda sig till byggnadsingenjör eller starta eget företag. Inte vem som helst blir en bra byggnadsplåtslagare. 
Det är ett yrke att vara stolt över.
Läs mer om hur du blir byggnadsplåtslagare här. 

Marknadsför och utbildar för framtiden inom ventilation och plåtslageri. Organisationens uppgift är att:
• få fler och rätt ungdomar att välja en utbildning inom plåtslageri och ventilation
• hålla koll på branschens kommande rekryteringsbehov
• ansvara för att utbildningarna har bra och uppdaterat utbildningsmaterial
• driva PVF Teknikcentrum – branschens egen skola i Katrineholm
• ta fram relevant informationsmaterial
• ansvara för att årligen genomföra ”SM för unga plåtslagare”