Tillgång till rent vatten ger stärkt hälsa – och bättre ekonomiTillgång till rent vatten är en förutsättning för bra hälsa hos ett lands befolkning – och i  förlängningen ett större välstånd.
På organisationen WaterAid arbetar man aktivt för att öka tillgången till rent vatten i många utvecklingsländer.
– För varje krona som satsas på rent vatten och toaletter får samhället på sikt tillbaka fyra kronor i form av högre produktivitet och bättre folkhälsa. Så det är en ren investering som får stora positiva konsekvenser, säger Petter Gustafsson, presschef på WaterAid.

Vatten är källan till allt liv - men bara om det är rent. Smutsigt vatten kan vara förödande. I många länder, i synnerhet i Afrika söder om Sahara, i Sydasien i länder som Pakistan, Bangladesh, Nepal och Indien, och i delar av Oceanien saknar många människor tillgång till rent vatten.
Totalt i världen beräknas 844 miljoner människor, eller en av nio, sakna rent vatten. 
Det här får stora konsekvenser på folkhälsan, och i det längre perspektivet ekonomin, i dessa länder.
– Har man inte rent vatten drabbas man ofta av sjukdomar, framför allt av olika diarrésjukdomar, parasiter och bakterier, exempelvis kolera, säger Petter Gustafsson.
Runt 800 barn dör varje dag till följd av diarré.
Detta folkhälsoproblem tar stora resurser i anspråk i ett land som redan är fattigt. 
– Om barnen blir sjuka kan de inte gå i skolan. De får sämre utbildning, säger Petter Gustafsson.

Tvingas gå långt
I bland kanske närmsta källa med rent vatten ligger många kilometer bort. Då går mycket tid åt att hämta vatten.
– Många barn, speciell flickor, hoppar av skolan för att de inte har tid. De måste ägna dagarna åt att bära vatten, säger han.
Inom sjukvården får avsaknaden av rent vatten också konsekvenser. I låginkomstländer saknar mer än vart tredje sjukhus rent vatten. Det leder till ökad smittorisk, och människor som uppsöker sjukhus vid sjukdom kan råka än mer illa ut.
– Löser man det grundläggande vattenproblemet leder det till många positiva effekter på andra håll i samhället. Hälsan förbättras och människor får mer tid att jobba. Det blir ringar på vattnet, säger Petter Gustafsson.
WaterAid arbetar i dag i 34 länder med att förbättra tillgången till vatten. En mindre del av verksamheten går ut på att borra brunnar, bygga toaletter eller lära befolkningen vikten av att bygga system för att samla regnvatten. 
Mer kraft läggs på policyfrågor. Det kan handla om att ta fram nationella riktlinjer om tillgång på rent vatten, eller stärka lokala myndigheter genom att utbilda personalen.

Utbildar befolkningen
WaterAids påverkansarbete går också ut på att få olika myndigheter i samma land att börja samarbeta, till exempel vatten- och hälsomyndigheterna.
– Vi har sett nya fina sjukhus där man inte har rent vatten för att det inte var hälsoministeriets ansvarsområde, utan vattenmyndighetens. Då är ett av våra mål att bygga broar och få dem att börja samarbeta, säger Petter Gustafsson.
Men WaterAid vänder sig också direkt mot lokalbefolkningen.
– Vi undervisar dem om vilka rättigheter de har, hur de tillsammans ska mobilisera sig och vilka krav de ska ställa på sina lokala myndigheter, säger Petter Gustafsson.
Att ge lokalbefolkningen ny teknik för att öka tillgången till rent vatten är bara en kortsiktig lösning.
– Kommer vi med ny teknik men som går sönder om två år har vi inte gjort nytta. Vi arbetar därför alltid med lösningar och teknik som är långsiktiga och som kan lagas och underhållas på plats. 
På lång sikt hoppas WaterAid att de själva inte ska behövas.
– Hela vårt arbete går ut på att WaterAid inte ska behövas i framtiden, och vi arbetar mot det målet genom att stärka länder, myndigheter och samhällen så att de själva kan hantera de problem som uppstår. När vi har nått dit behövs vi inte längre , säger Petter Gustafsson.

• 1981 deklarerade FN att det kommande decenniet skulle fokusera på att globalt förbättra tillgången till rent vatten och sanitet.
• Som en följd av det grundades 1981 organisationen WaterAid i Storbritannien. Den arbetar för att alla människor överallt ska få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien. 
• Den svenska delen av WaterAid grundades 2009.
• I dag bedrivs verksamhet i 34 länder.
• WaterAid har sedan starten nått över 28 miljoner människor med rent vatten
• Läs mer på www.wateraid.se