Så bröt Cochlear tystnaden – och hjälpte hundratusentalsDet Mölnlycke-baserade företaget Cochlear är världsledande inom hörselimplantat. Med banbrytande teknik har man förbättrat hörseln för över 550 000 människor med nedsatt hörselförmåga.
– Vår drivkraft kommer från vetskapen att vi avsevärt förbättrat livet för många människor världen över, säger Rom Mendel, vd på Cochlear Bone Anchored Solutions.

Runt om i världen finns människor som lever i tystnad. Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att över 460 miljoner människor har så allvarliga hörselnedsättningar att det kraftigt påverkar deras liv. Det handlar om var tjugonde människa.
Många av dem skulle kunna bli hjälpta och få en stor del av hörseln återskapad. 
Den globala koncernen Cochlear är världsledande på marknaden för implanterbara hörsellösningar. Huvudkontoret finns i Sydney, men i Mölnlycke finns divisionen Cochlear Bone Anchored Solutions, med en stor avdelning för forskning och utveckling. 
Rom Mendel är företagets vd sedan 3,5 år.
– Vårt uppdrag, att hjälpa fler människor att höra, är väldigt viktigt för oss. De finns många som skulle behöva hjälp, säger han.
Hörselnedsättning är ett dolt handikapp, men effekterna på samhället är enorma. Det kan leda till depression, självvald isolering, demens och andra tillstånd som senare belastar vårdsektorn.

Stora samhällsvinster
Kostnaden för teknologin kan initialt verka hög, men att inte använda den kommer att vara ännu dyrare, menar Rom Mendel.
– Vissa barn som föds utan hörselförmåga kan få tillbaka hörseln med våra implantat. Dels är det helt fantastiskt med tanke på den livskvalitet som följer, dels är det en samhällsekonomisk vinst eftersom personen kan gå i skolan helt normalt och sedan komma ut i arbetslivet och leva ett näst intill fullgott liv, säger han.

Cochlear Baha 5.

Den teknologi som utvecklas i Mölnlycke baseras på en svensk uppfinning, hörselimplantat som är benförankrade genom osseointegration. Fröet till idén såddes vid Chalmers på 1950-talet.
De första produkterna utvecklades och såldes genom ett svenskt företag som sedan 2005 är en del av Cochlear.
– Vi har behållit både tillverkning samt forskning och utveckling här i Sverige. Det är ganska unikt, säger Rom Mendel.
Här arbetar man med avancerad teknik inom både mjukvara, design, mekanik och molnbaserade tjänster. Cochlear planerar att stanna i Sverige och fortsätter att satsa här.
– Vi har investerat mycket i vår produktionskedja. Vår tillverkning är så effektiv och automatiserad att det inte lönar sig att flytta till ett lågkostnadsland, säger Rom Mendel.
I ett samarbete med Apple har Cochlear utvecklat teknologi för sina produkter så användarna kan strömma ljud direkt från en iPhone eller en iPad.

Stimulerande arbetsmiljö
Rom Mendel berättar att man på Cochlear vill skapa en arbetsmiljö där kreativiteten flödar och personalen stimuleras att prestera sitt yttersta.
– Våra anställda är vår största tillgång och därför satsar vi på dem. De driver Cochlear framåt och vi strävar efter att de ska utveckla hela sin potential hos oss. Vi har initierat ett komplett wellness program såsom utegym med tillgång till personlig grupptränare, yogalektioner, mindfulness samt kurser om bättre kosthållning. Vi gör detta då vi vill att våra medarbetare ska kunna prestera i arbetslivet men också för att de ska känna sig väl omhändertagna och må bra. 


Cochlear är världsledande på marknaden för implanterbara hörsellösningar.
Företaget har 3 800 anställda globalt och investerar mer än 100 miljoner australiensiska dollar per år i forskning och utveckling.
Fler än 550 000 människor i alla åldrar och i över 100 länder kan nu höra tack vare Cochlear.

Läs mer på:
www.cochlear.com