Så här kan du duscha med gott samveteI dag pratar de flesta om miljön och många vill bidra till att göra den bättre, men det är inte alltid lätt att veta hur. Jönköping Energi erbjuder klimatsmart fjärrvärme och har Sveriges nöjdaste kunder. Så här kan fjärrvärme bidra till en hållbar miljö – och det här kan du göra för att duscha med gott samvete.

Miljötänket har förmodligen aldrig varit större än nu. Samtidigt som unga över hela världen fredagsstrejkar för framtiden väljer fler och fler klimatsmarta alternativ i klädbutiker och bokar tågresor framför flyget. Det finns även en mängd olika miljösmarta uppvärmningsalternativ som bidrar till ett bättre klimat. Jönköping Energi erbjuder miljösmart fjärrvärme så att du kan ta en dusch med gott samvete.

Varm dusch med gott samvete
Ett kilo träflis ger tillräckligt mycket energi för att duscha varmt i fyra och en halv minut – eller att ladda din mobiltelefon 1 000 gånger.
Genom att välja fjärrvärme kan du duscha med gott samvete eftersom värmen kommer från klimatsmart produktion. Men tänk även på att du kan spara mycket pengar genom att snåla lite på strålarna. Om du nöjer dig med 5 minuter istället för 15 kan din årsförbrukning minska med 500 kWh, motsvarande 750 kronor, vilket gör gott både för miljön och plånboken.

Läs om Fredrik som har fått jämn och skön värme i sitt hem med hjälp av fjärrvärme

Hur funkar fjärrvärme?
Den resurseffektiva fjärrvärmen är den vanligaste uppvärmningslösningen i Sverige. I stället för att varje fastighet har sin egen värmekälla får fjärrvärmekunder sin värme från en gemensam anläggning, något som inte bara är miljösmart utan även prisvärt.

Jönköpings fjärrvärme kommer främst från Kraftvärmeverket i Torsvik. Värmen bildas i en effektiv process där avfall och förnybar flis eldas i två separata pannor. Ångan som bildas i förbränningen används först för att generera el och därefter går den vidare för att värma fjärrvärmevattnet som pumpas ut genom rör i marken. Det varma vattnet leds vidare till fastigheter där det värmer upp ditt hem och vattnet i din kran.
Fjärrvärmecentralen som placeras i ditt hus tar knappt mer utrymme än ett badrumsskåp och fjärrvärmen sköter sig själv. Dessutom får du som privatkund i Jönköping Energis fjärrvärmenät 20 års fri service på din fjärrvärmecentral.

Läs om kunden Anna som ersatte oljepannan med fjärrvärme här

Håller gatorna isfria
På sin väg genom fjärrvärmenätet passerar vattnet fjärrvärmecentraler som värmer upp varmvatten och elementvatten till bostäder och lokaler. Vattnet svalnar därför på vägen, men på tillbakavägen är det fortfarande varmt nog för att till exempel hålla gågator och vägar isfria. Genom att ta tillvara på all värme i vattnet blir effektiviteten i kraftvärmeverket bättre, och mer miljövänlig el kan produceras. Tillbaka i kraftvärmeverket värms vattnet upp igen och fortsätter cirkulera i kretsloppet. Det blir en klimatsmart värmekedja av vatten.

”Ett förnybart kretslopp”
Med fjärrvärmt vatten i kranen tar Jönköping Energi vara på energin i avfall och biobränsle som annars skulle gå till spillo. Biobränsle, som träflis och GROT (grenar, rötter och toppar), är restprodukter från skogen som blir en del av det förnybara kretsloppet vid förbränning. Askan förs tillbaka till skogen och sprids ut igen. Genom att sprida ut askan återförs viktiga näringsämnen som gör att träden växer bättre.

En god kraft för ett gott samhälle
Vi vill vara det självklara valet av energi- och bredbandsleverantör i vår region. Med konkurrenskraftiga lösningar för el, värme, kyla, elnät och stadsnät bidrar vi till utveckling av ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer här

Kul att veta:

- Färrvärmevattnet är grönt i ledningarna

- Effektförlusten är endast 10 procent.

- Skorstenen på Kraftvärmeverket Torsvik (KVVT) är 120 meter hög

- Vi matar ett lastbilslass med biobränsle i timmen

- 50 000 kubikmeter biobränsle kan lagras på området

- Transportbandet som tar biobränslet från bränsleplan in till pannan är 259 meter långt. 

- KVVT består av en avfallseldad panna och en biobränsleeldad panna. 

- De båda pannorna innehåller mer än 20 mil rör – lika långt som det är från Jönköping till Kolmården.