Så kan automatiserade affärssystem göra företag mer lönsamma

Visste du att de flesta ekonomirapporter som görs manuellt idag är helt onödiga? Manuellt arbete och dubbelarbete är inte bara ineffektivt – det skapar också en risk att beslut fattas på gammal eller felaktig information. Konsekvenserna kan bli att företag både tappar marknadsandelar och till och med riskerar sin framtida existens. Ett framtidssäkert affärssystem har nu blivit en förutsättning för ett effektivt ekonomiarbete.

Företag som fastnar i gamla lösningar eller använder system som kräver en stor del manuellt arbete riskerar att halka efter och bli mindre konkurrenskraftiga, särskilt eftersom att alla delar i verksamheten påverkas av ett ineffektivt arbetssätt. Många organisationer samlar med åren på sig flera specialsystem i systemportföljen och ofta sker mycket av rapporteringen i Excel. Affärssystemet Xledger hjälper organisationer att få full kontroll genom att erbjuda mobilitet, snabbhet och automatisering – helt molnbaserat. Det minskar både det manuella arbetet och ger en möjlighet till effektivt ekonomiarbete.  

– Allt finns samlat i systemet som är automatiserat med kontinuerliga versionsreleaser som alla användare kan ta del av direkt utan att behöva lyfta ett finger. Enkelhet och smidig releasehantering har varit målet sedan starten. Alla kommer åt samma funktioner, på vilken enhet som helst, säger Thomas Falk, vd på Xledger.

Datainsamling stjäl tid
En stor utmaning för flera av dagens företag är att de behöver lägga ned mer tid på att hämta in data snarare än på att analysera rapportresultat – något som i slutändan kan påverka lönsamheten då koncernhanteringen blir ineffektiv.

– Mycket arbete läggs ned på att få ihop koncernrapporteringen när man måste hämta data från flera olika källor. Med en helhet i ett och samma system kan man frigöra stora mängder tid som istället kan läggas på själva affären och företagets mål framåt.

Vidare kan ett automatiserat och molnbaserat samlat system göra typiskt tidskrävande moment som redovisning av kvitton, reseräkningar och krångliga bankintegrationer till icke-problem, förklarar Thomas Falk.

– Det är faktiskt möjligt att automatisera en bankintegration. I många andra affärssystem måste man märka upp olika betalningar, skapa en betalningsfil och logga in med en säkerhetskod som bara vissa kan använda. Det är enormt många steg som vi kan eliminera genom en automatisk avstämning mot banken i realtid.

Minskning av personberoende
När företag sitter i en mängd system med flera personer som är ansvariga för olika funktioner bidrar detta till att göra verksamheten sårbar om någon skulle gå vidare eller missa en överlämning när man går vidare till en ny roll. Genom att minska personberoendet kan man säkerställa att verksamheten rullar som den ska trots interna förändringar.

– Vi vill göra det enkelt för företag att analysera var kostnaderna drar iväg istället för att kostnaden skett. Vårt system gör att personberoendet minskar och spårbarheten bidrar mycket till detta. Allt finns samlat under ett paraply och om någon skulle sluta på ditt företag behöver du inte vara orolig för att missa några siffror som finns i en undangömd Excel-fil eller liknande som du inte kommer åt.

Framtidssäkerhet en framgångsfaktor
Xledger har stort fokus på teknisk utveckling och vill hela tiden ligga i framkant för att kunna framtidssäkra tjänsten kontinuerligt. Något som idag har blivit en förutsättning för företag som vill kunna arbeta effektivt och plocka marknadsandelar.

– Våra kunder sitter aldrig i något gammalt eller med tunga uppgraderingar och faktumet att du kan använda tjänsten oavsett om du sitter vid datorn eller i mobilen på bussen hem är en viktig förutsättning. Vi vill kunna erbjuda ett system som effektiviserar ditt ekonomiarbete både nu och i framtiden, avslutar Thomas Falk.

Bland mer eller mindre heltäckande affärssystem för medelstora verksamheter är Xledger globalt relativt ensamma om att erbjuda en äkta molntjänst. Tack vare över tio år i molnet har vi hunnit utveckla den funktionalitet, som samtidigt är tillräckligt anpassningsbar, som större verksamheter oftast kräver.

Läs mer här

 


Thomas Falk, vd på Xledger.