Så kan du minska negativ stress och förbättra dina relationerAlla par- och familjerelationer innehåller utmaningar som kan skapa stress och oro och få oss ur balans. Ofta leder det till att man som par eller familj fastnar i olika beteendemönster som sliter på relationen – och som kan kännas svåra att bryta på egen hand. Känner du igen dig? Då kan du få stöd och hjälp genom familjerådgivning eller par- och familjeterapi.

Att vårda och sköta en relation är ett ständigt pågående arbete som kräver att du investerar både tid och kraft. Vi är sociala varelser som behöver sunda och välfungerande relationer med andra människor för att utvecklas och må bra; men vardagens stress och alla måsten gör att våra relationer många gånger tenderar att hamna i kläm. Så hur gör man egentligen för att få relationen att fungera och vilken hjälp finns att få när vi befinner oss i en kris och behöver stöd?

Familjerådgivning, familjeterapi eller parterapi?
Det finns en rad olika typer av hjälp att söka, så hur vet man vad som är bäst utifrån ens egen situation? Enkelt förklarat kan man säga att par- och familjeterapi går ner mer på djupet, där terapeuten tittar på djupliggande känslomässiga mönster och beteenden. Den här terapiformen kräver därför mer arbete än vid en familjerådgivning.

– Familjerådgivning är just rådgivande, stöttande och mer informativ. I parterapi arbetar terapeuten istället med olika psykoterapeutiska metoder, som hjälper paret att skapa en mer funktionell anknytning och ökad intimitet, säger Johan Hagström, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad familjerådgivare på Familjeterapeuterna Syd.

Få stöd och hjälp hos Familjeterapeuterna Syd

Hur familjerådgivning kan hjälpa dig
Det är många gånger svårt att på egen hand ta sig ur inarbetade mönster kring exempelvis olika typer av konflikter, fördelning av hushållsarbete och psykiskt eller fysiskt våld när man saknar de rätta verktygen. Många par upplever därför att det är oerhört hjälpsamt att få samtala med en neutral, utomstående person.

– Jag rekommenderar familjerådgivning om familjen eller paret har svårt att lyssna på varandra och ofta hamnar i konflikt. Det är också bra för par som behöver hitta tillbaka till varandra rent känslomässigt eller sexuellt. Här får man prata om känsliga ämnen tillsammans med en erfaren behandlare som har lyssnat och pratat med många andra i liknande situationer. Det hjälper paret att få perspektiv på vad som kan anses vara en ”normal” konflikt och vad de behöver ändra på om konflikten urartar och skadar framför allt barnen, avslutar han.