Så kan ekologiska fröer förbättra jorden

Ekologisk odling är mer än ett sätt att producera mat; det är en livsstil som omfamnar en djup respekt för naturen och dess kretslopp. För Lindbloms Frö är detta hjärtat i verksamheten.

I strävan efter en hållbar framtid är ekologisk odling en viktig nyckel och fröföretaget Lindbloms Frö, med över 40 års erfarenhet inom branschen, vill hjälpa till på vägen dit. Ett exempel på detta är deras satsning på Hjälmaröd – ett fem hektar stort område med frilandsodling på kullarna ovanför Kivik. Här återupplivas tidigare ekologiskt odlad mark, med 300 kvadratmeter växthus och omgivande naturbeten där lamm från Haväng hjälper till att förbättra jorden.

Ninni Henriksson är verksamhetsledare på Lindbloms Frö och berättar att ekologisk odling är mer än en plats där grödor växer – det är ett levande ekosystem som kräver omsorg och respekt.

– Att odla ekologiskt är mer än att inte använda konstgödsel eller bekämpningsmedel. Det handlar om att vara aktsam med jorden, att bearbeta den skonsamt och att stödja dess naturliga balans, säger Ninni.

Besök Lindbloms hemsida för mer information om deras gröngödselprodukter

Enkelt tips på att odla ekologiskt
Om du är osäker på hur du ska börja odla ekologiskt är gröngödsel ett fantastiskt sätt att börja, berättar Ninni. Gröngödsel som till exempel honungsört, bovete och vitklöver förbättrar nämligen jordhälsan och ökar den biologiska mångfalden i din trädgård eller åker.

– Våra gröngödselsorter är särskilt utvalda för att också fungera som dragväxter, vilket innebär att de är utmärkta källor till nektar och pollen för bin och humlor. Alla våra gröngödselsorter och blandningar är ekologiska, vilket gör dem till ett hållbart val för både miljö och pollinatörer.

Besök Lindbloms hemsida för mer information om dragväxter 

Mikroliv och biologisk mångfald
Genom att "mata jorden och livet i jorden" strävar ekologiska odlare efter att öka mikrolivet och den biologiska mångfalden i jorden. Detta skapar en hållbar miljö där växterna trivs naturligt, utan behov av kemiska tillsatser.

– Exempelvis är nyckelpigor en naturlig fiende till skadedjur som bladlöss. Genom att bevara en mångfald av växtarter och skapa gynnsamma livsmiljöer för nyckelpigor och andra nyttoinsekter kan vi utesluta behovet av kemiska bekämpningsmedel. Detta främjar i sin tur en hälsosam balans i trädgården, berättar Ninni.

Genom att samverka med naturen, istället för att bekämpa den, kan odlare skapa en balanserad miljö där växter, djur och människor kan leva i harmoni.

– Vi måste se till helheten när vi bedriver ekologisk odling. Det handlar om att skapa en miljö där alla organismer kan trivas och bidra till ett sunt ekosystem.

Ekologiska fröer av högsta kvalitet för bästa odlingsresultat
En av de främsta fördelarna med att välja ekologiska kvalitetsfröer från Lindbloms är att det certifierade och kontrollerade utsädet är framtaget för att möta höga krav hos både yrkes- och privatodlare.

Det innebär fröer som håller högsta kvalitet med hög grobarhet. Lindbloms testar regelbundet alla fröer för att kvalitetssäkra dem och ge odlare bästa möjliga resultat.

– Våra fröer är spårbara, grobarhetstestade lokalt och vi provodlar alla sorter för att kunna utvärdera varje specifik sort bättre, säger Ninni.

– När du väljer ekologiska fröer kan du vara säker på att en hög andel av fröna kommer att gro och resultera i starka och hälsosamma plantor. Vi vet till exempel exakt vilka fröer som klarar sig i just de väderförhållanden som vi har på olika platser i Sverige och kan rekommendera sorter därefter.

Välj ekologiska fröer från Lindbloms, se deras frönyheter 2024

Bidra till hälsa, hållbarhet och biologisk mångfald
Lindbloms ekologiska fröer är en del av ett större ekosystem. Genom att odla med ekologiska fröer stöder du hållbara jordbruksmetoder hos fröproducenter som gynnar den biologiska mångfalden och främjar en hälsosam miljö för alla levande organismer.

Våra fröleverantörer är noga utvalda och bygger på långsiktiga relationer, vilket borgar för kvalitet. Lindbloms ekologiska fröer är en garanti för att produktionen har skett med naturligt gödsel och utan användning av växtskyddsmedel. Gårdarna som producerar dessa fröer är bundna till strikta regler och kontrolleras av certifieringsorgan för att säkerställa att fröet är av högsta kvalitet och kan säljas som ekologiskt.

– När du integrerar ekologisk odling och användning av ekologiska fröer kan du odla hälsosammare och mer näringsrik mat, säger Ninni och avslutar:

– Du bidrar också till att bevara själva planetens hälsa för framtida generationer, vilket är viktigare nu än någonsin.

Sedan 1984 har Lindbloms Frö strävat efter att främja hållbar odling och biologisk mångfald genom att erbjuda ett brett utbud med över 800 frösorter samt tillbehör som är noga utvalda och testade. Med fokus på kvalitet, kunskap, hållbarhet och service fortsätter Lindbloms frö att vara ledande inom branschen och att bidra till en grönare och mer hållbar framtid.

Läs mer här

Victor Christophe

Learn More →