Så når man sin fulla potential – med spelifieringGamification – eller spelifiering på svenska – är ett sätt att utbilda medarbetarna på ett roligt sätt och stärka organisationens varumärke i hållbarhetsfrågor. 
– Det handlar inte om att jobba mer, utan att jobba på rätt sätt, enligt företagets värderingar, säger Stefan Hallberg, vd på spelifierings- och utbildningsföretaget Bisevo.

Spelifiering är en metod för att på ett roligt, transparent och pedagogiskt sätt stimulera individer och grupper att till exempel samarbeta mer, jobba mer hållbart, träna, göra kundbesök på rätt sätt eller att leda interna möten på ett effektivt sätt.

Metoden bygger på OBM, Organizational Behavior Management, och syftet är bland annat att förbättra prestationer, effektivisera ledarskap eller att skapa säkra och trygga arbetsplatser. Genom utbildning kan man uppnå en förändring, men erfarenheter visar att den ofta blir kortvarig. Med spelifiering kan man ge en utbildning större värde och mer varaktig effekt. Det görs genom att jobba med individernas inre motivation, så att de ser sin egen utveckling och vad de gör i sitt jobb, på ett tydligare sätt.

Arbetar med checklistor, mikroutbildningar och poäng
Man väljer ut vilka aktiviteter som är dom viktigaste för olika roller. För varje sådan aktivitet skapas en checklista och för hur man vill att aktiviteten ska genomföras. Varje process eller avdelning kan ha olika checklistor som skapas av användarna själva. Det är viktigt att uppsättningen av spelet är transparent så att alla förstår varför och vad man gör, då det upplevs som roligare. Det handlar om att lära sig på ett roligt sätt. 

Allt eftersom användaren bockar av punkterna på checklistan, samlar man poäng. Dessa visualiseras sedan i en spelmijö. Bisevo producerar även korta utbildningsfilmer med quizar som också ger poäng i spelet.   

Bisevos grundplattform är en bil som kör på en tävlingsbana. Ju fler poäng, desto mer drar bilen ifrån. Andra gruppers eller individers poäng visualiseras med en annan bil på samma bana. Bilarna syns således tävla med varandra.
– Genom att tydligt visa vilka delmoment som skapar poäng och ger framgång, lär sig medarbetarna att reflektera över vad dom gör och vad som eventuellt kan bli bättre. Om man inte vill så behöver man inte följa upp på individnivå. 

Spela i välgörande ändamål
Med spelifiering ges också en möjlighet att stärka employer branding inåt och skapa ytterligare engagemang inom organisationen. Genom att låta de poäng som grupperna eller individerna samlar ihop även motsvara ett belopp, kan det sedan skänkas till välgörande ändamål.
– Man kan t ex låta 100 poäng motsvara 50 kronor. Vid årets slut skänks pengarna till någon hjälporganisation som gruppen själv väljer. Det är kul att visa för medarbetarna och stärker motivationen och lojaliteten till företaget, säger Stefan Hallberg. Då har alla varit med och bidragit till något bra! 

Pris
Bisevos spelplattform GameChanger är både webb- och app-baserad. Kunden betalar per användare. Priset startar vid 250 kronor per månad och användare, men det sjunker snabbt ju fler medarbetare i en organisation som blir användare.


Forskningen inom beteendeekonomi och så kallade ”Nudges/vänliga knuffar” för att nå mål, belönades 2017 med Nobelpriset. Det är samma metod som vi använder när vi spelifierar och utbildar. Gamification är inte bara ett roligt sätt att lära sig på, det ger mätbara effekter också!
Vi kombinerar konsulting med utbildning och gamification för att få det att hända!

Läs mer här.