Så ska Frälsningsarmén lyfta missbruksvården

När Frälsningsarmén jämförde svenska vårdresultat inom missbruksvården var behandlingsresultaten hälften så bra som övriga arbeten i Europa. Idag pekar man ut samlad svensk behandlingsvård som problemet, och erbjuder en lösning på hur klyftan mellan behandlingshem och samhälle ska minskas. 

– Vi behöver skapa en sammanhängande vårdkedja i missbruksarbetet, berättar Per-Johan Fernström, Verksamhetschef för missbruksvården-Stockholm i Frälsningsarmén. 

På Frälsningsarmén behandlingshem Kurön arbetar man aktivt med att behandla blandmissbrukare. Ett problem som under flera års tid bemärkts är att många återkommer, eller varit på andra behandlingshem innan. Detta eftersom att personen inte fått rätt typ av stöd, och man upplyser nu behovet av en näringskedja som sluter samman kretsloppet. På Frälsningsarmén arbetar man mycket med eftervårdsinsatser, men mellan vårdhemmet och dessa insatser har man hittat en klyfta som nu ska fyllas. Nu har Frälsningsarmén byggt nya halvvägshus, där ett boendestöd ska stöta upp klienter som flyttar in efter avslutad behandling. 

Läs mer om Frälsningsarmén arbete här

"Återfallsprevention"
I bland annat Tjeckien, Holland och England har man nått mycket bättre resultat än Sverige med sin missbruksvård som Frälsningsarmén varit med och drivit. Den lösning som man nu valt att belysa är att erbjuda ett eget boende, där klienter ska få alla möjligheter att lära sig sköta sin ekonomi och hushåll, samtidigt som man kommer igång med en ny sysselsättning.

– Det är viktigt att man återfår kontakten med sitt nätverk och finner en meningsfull fritid, men också att man får hjälp med återfallsprevention.

Nya lägenheter
Nu har Frälsningsarmén byggt 38 nya vårdplatser i form av lägenheter i Ropsten, ett stenkast från tunnelbanan. Den kristna värdegrund som genomsyrar Frälsningsarmén handlar mycket om att vara en förebyggande förebild som kan motivera och stödja individer till ett drogfritt liv. Nu hoppas man fylla klyftan mellan vårdhem och eftervårdssamtal, då många fallit fel efter sin tid på behandlingshem på grund av en allt för fragmenterad svensk missbruksvård.

Läs mer om satsningen

– Redan idag arbetar vi med delar av detta och erbjuder redan nu tre till fem eftervårdssamtal med kurator kostnadsfritt i Stockholm efter avslutad behandling. Nu ska vi ta nästa steg, med våra nya halvvägshus som kommer att underlätta för många att komma tillbaka ut i samhället.

Frälsningsarmén i Sverige finns i cirka 90 städer/kommuner med 196 verksamheter. Det är församlingsverksamhet med gudstjänster och gruppaktiviteter för alla åldrar.

Kåren/församlingen driver dessutom olika former av öppet socialt arbete i 49 av dessa verksamheter. Kårens sociala arbete riktar sig till olika målgrupper utifrån det lokala behovet. Det kan vara insatser för barn, ungdomar, arbetslösa, kvinnogrupper, äldre och ensamma och vi tar även emot ekonomiskt hjälpsökande.

Dessutom finns 23 sociala institutioner varav de flesta med heldygnsomsorg för missbrukare, men även för föräldrar och barn samt ungdomar i riskzon.

Webbsida: www.fralsningsarmen.se