Stora fall på världens börser i Corona-virusets spår 
– nu flyr investerarna till alternativa placeringarCorona-virusets framfart har orsakat kaos och stora fall på världens börser. Sedan fallen inleddes på marknaderna i Asien 21 februari har många börsindex gått ned med med över 20 procent – och många investerare söker nu alternativ.

– Vi har sett en större intresse för valutahandel, säger Jonas Cederholm, på företaget Game Lounge, som ligger bakom valutahandelsguiden Fxforex.se.

Den senaste tidens fall på världens börser jämförs med situationen under finanskrisen 2008 då flera investmentbanker, med Lehman Brothers i spetsen, gick omkull. Den gången sjönk Dow Jones index med 50 procent de följande fem månaderna. Likaså ses paralleller till terrorattackerna i New York 11 september 2001, då Dow Jones index efter första veckans handel efter attacken gick ned 14 procent. 

Corona-virusets spridning har orsakat börsfallen av flera skäl. Ett är direkt kopplat till det faktum att viruset har fått myndigheter att stänga ner fabriker och arbetsplatser, vilket orsakat stopp produktionskedjor.

Företag världen över har fått det svårt att leverera sina produkter när underleverantörerna i corona-drabbade länder inte kan leverera. Det i sin tur påverkar företagens resultat negativt – vilket påverkar aktiekurserna i samma riktning.

Men ett annat skäl är den psykologiska effekt som corona-viruset har. Vad investerare vill ha är stabilitet i marknaden – och insikter i hur en investeringen kommer att betala sig i framtiden.

Corona skapar psykologisk oro som påverkar börsen
Eftersom följderna av corona-virusets härjningar i Sverige och i många andra länder är för svåra, för att inte säga omöjliga, att överblicka, skapas en osäkerhet som får investerare att hålla igen.

För ekonomin är det inte bara spridningen av corona-viruset i sig som är farlig, utan den oro som följer i smittans spår, att samhällsfunktioner kollapsar och att produktionen avtar och att konsumtionen därmed minskar. Denna psykologiska effekt påverkar börserna negativt. Allt detta blir till en ond spiral som snurrar allt snabbare och driver hela världen mot en djup lågkonjuktur. Här kommer världens börser att fortsätta falla.

Det kapital som räddats undan börsfall söker nu andra placeringar. Guld har länge setts som en trygg hamn i oroliga tider, men i den pågående corona-krisen har guldpriset uppvisat stor volatilitet, och både ökat och minskat kraftigt. Det beror på att investerare sålt guld för att täcka upp förluster på aktiemarknaden, samtidigt som andra köpt guld för att rädda sitt kapital. Att investera i guld har visat sig inte vara så tryggt som man tidigare trott.

Valutahandel ett populärt alternativ
Ett placeringsalternativ som i stället lockat både professionella investerare och privata småsparare är valutor. Valutahandel har setts som ett tryggare alternativ under börsoron då en direkt korrelationen mellan en valutas värde och aktieindex saknas. I dag är det också väldigt enkelt att handla med valutor genom olika tjänster på internet.

Entreprenören Jonas Cederholm ligger bakom valutahandelsguiden fxforex.se, som hjälper till att introducera valutahandel till investerare.

– Tidigare var valutahandel endast något för de stora bankerna, bolagen och investerarna men i takt med internets utveckling och mer förenklade valutaplattformar har det vi kallar valutatrading i dag blivit tillgänglig för vanliga privatpersoner, säger han.

Valutahandeln beräknas omsätta flera miljarder dollar varje dag och spås växa sig allt starkare då analyserna av fastigheters och aktiers upp- och nedgång har blivit allt svårare att göra. Det finns flera fördelar med valutahandel jämfört med börshandel. En viktig fördel är att man kan handla själv utan att blanda in en mellanhand som ska ha sin andel av transaktionen. Den plattform man använder tjänar i stället sina pengar på skillnaden mellan köp- och säljkurs. Man behöver heller inte ha något stort startkapital, utan kan sätta igång med i princip hur lite initialt kapital som helst.

Valutahandel har större flexibilitet än börshandel
Att handla med valutor kan också i vissa fall kan ge snabbare resultat än aktier. En nyckelfunktion i valutahandel är hävstången. Det innebär att man genom att binda ett litet belopp kan göra en stor vinst, genom en hävstångseffekt. Det betyder att man mer effektivt kan utnyttja sitt kapital.

Detta innebär i själva verket att man ökar sin potentiella vinst om marknaden rör sig till sin fördel, och ökar den potentiella förlusten om marknaden går mot investeringen. En annan skillnad mot börsen är att valutamarknaden är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan. En valutahandlare är alltså inte låst till några speciella arbetstider. Handeln pågår hela tiden vilket gör det möjligt för en aktiv handlare att reagera direkt när exempelvis ekonomisk statistik offentliggörs. Man behöver inte vänta på att marknaden ska öppna.

– Att handla med valutor och andra tillgångar som CFD:s och råvaror är en spännande investeringsform med mycket möjligheter. Men det finns också risker och forex trading är inte lämpligt för alla investerare, säger Jonas Cederholm och tillägger:

– Vi på fxforex.se har som ambition att få fler att handla i valutor och vi hjälper gärna till att lära ut grunderna för hur det går till.