Stressmottagningen.se – omedelbar hjälp vid stress och utmattning

Stressmottagningen.se, en digital efterföljare till den ursprungliga fysiska Stressmottagningen grundad av Aleksander Perski år 2000 och vidareutvecklad av Giorgio Grossi i juli 2023, banar väg för en ny era inom stresshantering och rehabilitering. Plattformen kombinerar expertis från ett erfaret team med korta väntetider och mångfacetterad digital lösning.

Den virtuella Stressmottagningen har blivit en central resurs för individer och organisationer som söker hjälp med stressrelaterad ohälsa. Med en tidigare bakgrund av att ha behandlat cirka 4000 patienter med svårt utmattningssyndrom, har teamet bakom Stressmottagningen.se en solid grund att stå på. Deras metodik är baserad på Acceptance and Commitment Therapy (ACT), en specialform av kognitiv beteendeterapi, vilket innebär att de arbetar utifrån en filosofi om att acceptera det oändringsbara och aktivt arbeta för förändring där det är möjligt.

Deras strategi fokuserar på hög tillgänglighet och konkret hjälp för att bryta destruktiva beteendemönster, hantera negativa känslor och främja långsiktig hälsa genom balans mellan aktivitet och återhämtning. Privatpersoner som vänder sig till Stressmottagningen.se erbjuds en rad tjänster som individuell terapi, parterapi, och vägledning för att hantera stress, utmattning men även ångest, nedstämdhet och sömnbesvär.

Vill du veta mer?

Användbart i arbetslivet
För arbetsgivare framstår Stressmottagningen.se som en värdefull partner i att främja en hälsosam arbetsmiljö. Genom föreläsningar och workshops om stresshantering, hälsa och återhämtning, utbildar de chefer och anställda i att identifiera och hantera stressrelaterad ohälsa. Deras program är anpassningsbara och täcker allt från grundläggande stresshantering till strategier för hållbar arbetsåtergång efter sjukskrivning.

Dessutom engagerar sig Stressmottagningen.se i förebyggande arbete. De erbjuder sekretesskyddade bedömningssamtal och målinriktade terapisessioner för att tidigt upptäcka och hantera tecken på stressrelaterad ohälsa. För sjukskrivna individer tillhandahåller de ett omfattande stödprogram som inkluderar psykoterapi, arbetsterapi och fysioterapi för att underlätta en framgångsrik och hållbar återgång till arbetslivet.

Läs mer här

Deras tjänster sträcker sig även till vårdsektorn där de erbjuder rådgivning och skräddarsydda utbildningar för vårdpersonal. Genom samarbeten med andra vårdinrättningar bidrar Stressmottagningen.se till en bredare tillgänglighet av kvalitativ stressrelaterad vård och rehabilitering över hela landet.

Stressmottagningen.se representerar en modern och holistisk inställning till stresshantering och mental hälsa. Med sin omfattande erfarenhet och digitala närvaro är de väl rustade att möta de växande behoven av psykologiskt stöd i dagens samhälle. Deras arbete är inte bara en tjänst – det är en resurs som erbjuder vägledning, stöd och hopp till de som kämpar med stress och dess många komplexa konsekvenser.

Stressmottagningen.se startades av Giorgio Grossi i juli 2023 och är den direkta arvtagaren till den fysiska Stressmottagningen, en specialistmottagning för behandling av och forskning kring stress och stressjukdomar, grundad av Aleksander Perski år 2000. Innan dess nedläggning år 2023 hann den fysiska Stressmottagningen behandla och rehabilitera ca 4000 patienter som var sjukskrivna p g a svårt utmattningssyndrom.

Giorgio Grossi, beteendevetare, docent i medicinsk psykologi och leg. Psykoterapeut

Victor Christophe

Learn More →