Utbildning som ger jobb i textilbranschenTextilbranschen är den tredje största näringen i Sverige och utgör fyra procent av världsekonomin, och företagen ropar efter personer med rätt utbildning inom alla yrkesroller. En utbildning hos Nordiska Textilakademin är snabbspåret rakt in till en karriär i en bransch i positiv utveckling.

Nordiska Textilakademin är en utbildningsanordnare som leds av stiftelsen Proteko, vars uppdrag är att verka för branschens kompetensförsörjning. Med Nordiska Textilakademins utbildningar, som alla är förankrade i branschens behov, vet man att studenterna examineras med den kunskap som krävs för att bibehålla svensk textilindustri i framkant.
– Våra utbildningar har gott renommé, företagen känner sig trygga med att vi levererar hög kvalitet och rätt kunskap. Våra studenter är redo för att komma direkt ut i arbetslivet och 97 procent har jobb direkt efter examen, säger Ingrid Grankvist, marknadsassistent på Nordiska Textilakademin.

Skräddarsydda utbildningar ger jobb direkt
Lärande är något som sker under hela livet och Nordiska Textilakademin erbjuder olika typer av utbildning för att möjliggöra studier för alla. Utbildningarna är anpassade efter individens och branschens behov och bygger på ett flexibelt system.
– Vi vet att behov och förutsättningar ser olika ut och erbjuder därför möjlighet att studera kurser helt online vid sidan av sitt arbete, eller att gå en av våra YH-utbildningar på plats hos oss, säger Ingrid.

Utöver YH-utbildningar på två år erbjuder Nordiska Textilakademin kortkurser för kompetensutveckling för privatpersoner och företag, samt online- och distanskurser. Som student kan du välja utbildning inom bland annat inköp, design, produktionsutveckling och sälj, och alla utbildningar har en stark hållbarhetsförankring. Skolan kan även skräddarsy en, för branschen relevant, utbildning till både privatperson och företag.

Nordiska Textilakademins utbildningar
YH-utbildningarna sträcker sig över hela produktionskedjan, från design till färdig produkt och studierna sker i nära samarbete med näringslivet. På ett unikt sätt ingår det i studierna att arbeta med skarpa samarbeten med företag, något som är helt integrerat i utbildningen vilket ger studenterna värdefulla verktyg och erfarenheter. Men kanske framförallt leder det till att de får en unik branschförståelse och blir oerhört konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.
– Vi jobbar mycket med samarbete mellan de olika utbildningarna, Designer, Inköpare, Säljare, och Kvalitets- och produktionsutvecklare för att utveckla kompetens inom sin yrkesroll tillsammans med andra i ett team. Samtidigt jobbar studenterna med olika typer av företag och näringslivssamarbeten för att få branschkontakter, bygga sitt eget nätverk men också för att man får ovärderlig kunskap om hur det faktiskt är att arbeta som det man utbildar sig till. Exempelvis ligger vår sportdesignutbildning i Åre, säger Ingrid.

Kurserna på distans och online är tillgängliga för både privatpersoner och företag. Kurslängden varierar och kan anpassas utefter den enskilda individen eller företagets förutsättningar och behov.
– Våra distans- och onlinekurser är utsnitt ur våra YH-utbildningar. De är kortare kurser som kan användas på olika sätt, upplagda helt baserade på individ- och ambitionsnivå, säger Ingrid.

En framtidsbransch med något för alla
Framtiden inom textilbranschen är ljus och kantad av teamarbete, hållbarhet, kreativitet och respekt. För de som vill ha en karriär med snabb utveckling är textilbranschen rätt område. Branschen som sådan är väldigt kreativ men är även beroende av kompetens inom affärsnytta, teknik, programvara och innovation.
– Det finns en hunger för utveckling i branschen. Efterfrågan är hög på mixen av förståelse för hantverket så som det såg ut förr, innovation och att göra bra affärer. Vi är snabbspåret in i en spännande bransch som suktar efter kollegor med rätt kompetens, säger Ingrid.

Nordiska Textilakademin är det nya gemensamma namnet för tidigare Proteko utbildning och Nordisk Designskola. Syftet är att på bred front erbjuda yrkesutbildningar som ger den textila kompetensen som branschen efterfrågar.

Läs mer här

Kontakta oss:
+46 33 41 01 07
info@nordiskatextilakademin.se