Utbildningen som gör dig till expert på folkhälsovetenskap, smittskydd och vårdhygienGlobalisering, ökat resande och migration har visat sig sprida smittor och infektioner till nya regioner, och idag dör fler personer i vårdrelaterade infektioner än i krig. Det blir allt viktigare att ha kunskap och förståelse för smittbekämpning och befolkningens allmänna hälsotillstånd. Högskolan i Skövde ser ett växande behov av experter inom folkhälsa och smittskydd/vårdhygien och erbjuder därför ett unikt magisterprogram inom folkhälsovetenskap, smittskydd och vårdhygien på distans. 

– Utbildningen ger yrkesverksamma inom vård och hälsa den djupgående kunskapen som behövs för att tackla rådande folksjukdomar orsakade av till exempel ökat resande och ökade flyktingströmmar, berättar Kristina Carlén, programansvarig för magisterprogrammet. 

Den nya samhällsutvecklingen med globalisering, öppna gränser och ökade flyktingströmmar har ökat spridningen av infektioner och smittor vilket har påverkat befolkningens hälsa markant. Mycket av framtida hälsohot ligger inom området folkhälsa och smittskydd/vårdhygien. Flera aktörer inom vårdhygien har betonat vikten av en utbildning som ger just den kunskapen och med sitt fokus på folkhälsovetenskap är magisterprogrammet som ges vid Högskolan i Skövde unikt i Sverige. Det vidareutvecklades efter att diplomprogrammet inom smittskydd/vårdhygien som tidigare gavs vid Nordic School of Public Health (NHV) avvecklades i samband med att NHV upphörde. Diplomprogrammet gavs ur ett folkhälsoperspektiv – något som Högskolan i Skövde såg ett tydligt behov av att utveckla vidare. 

– Idag finns det en utbredd antibiotikaresistens som orsakar ökad sjuklighet och dödlighet. Även sjukdomar som ebola blommar ut och drabbar fler. Kunskap om hur man förhindrar uppkomst och motverkar spridning av smittsamma sjukdomar är essentiell för att tackla dessa utmaningar, säger Kristina Carlén, programansvarig på Högskolan i Skövde. 

Ansök till Magisterprogrammet Folkhälsovetenskap: Smittskydd och Vårdhygien här

Utbildning på distans  
Magisterprogrammet inom folkhälsovetenskap är en distansutbildning med nästa start i januari 2020 och läses på halvfart. Det är endast några få enstaka campusträffar, vilket passar perfekt för dig som är yrkesverksam och vill fortsätta jobba men utbilda dig samtidigt. För dig som endast vill läsa några enstaka kurser inom området är även det möjligt, då kurserna är fristående. 

– Det är ett otroligt viktigt kunskapsområde eftersom epidemier påverkar befolkningen globalt. Hur påverkar den ökade turismen vår hälsa och hur kan vi skydda oss? Det är viktigt att jobba tillsammans för en frisk befolkning och ett hållbart samhälle. I framtiden kommer det att finnas ett behov av epidemiologer samt beslutsfattare inom områden som folkhälsa och smittskydd/vårdhygien, då spridningen av infektioner och smittor ökar. Med denna utbildning ämnar vi att ge framtida vårdpersonal och andra som arbetar med folkhälsofrågor den kunskap som behövs för att tackla de rådande folkhälsoproblemen, avslutar Kristina. 

Ansök till Magisterprogrammet Folkhälsovetenskap: Smittskydd och Vårdhygien här

 
 

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning

Högskolan i Skövde är en av de mest specialiserade i Sverige.
Vi bedriver forskning inom fem specialiseringar:

Informationsteknologi
Systembiologi
Virtual Engineering
Hälsovetenskap
Framtidens Företagande

Genom att koncentrera vår kraft erbjuder vi våra partners inom arbetslivet, akademi och samhället i stort en specialiserad, konkurrenskraftig forskning och mycket kompetenta forskare.