Varför behövs Digital Cash när vi redan kan betala med mobilen?Crunchfishs Digital Cash-lösning möjliggör att digitala betalningslösningar blir robusta eftersom den fungerar oberoende av nätet. Det är särskilt viktigt för realtidbetalning mellan konton eftersom det är känsligt system för störningar.

Realtidsbetalningar mellan konton är på stark frammarsch i hela världen. I Sverige har Swish blivit en mycket populärt tack vare stor användarvänlighet och landets välfungerade digitala infrastruktur. Realtidsbetalningar har dock en inbyggd sårbarhet. Förutom nätuppkoppling måste servrar hos betaltjänsten, avvecklingssystemet, bankerna och BankID fungera. Brister någon länk i kedjan slås betalningsmöjligheten ut. Här kommer Crunchfishs Digital Cash-lösning in som en försäkran mot betalstoppens samhällskonsekvenser.

Magnus Lageson, ny produktchef för Crunchfishs Digitala Cash-lösning har lång erfarenhet av realtidsbetalningar, förstår behoven. Han talar om nyttan av Digital Cash som komplement till konto-till-konto-betalningar i realtid som Swish och liknande lösningar i världen som bygger på liknande infrastruktur för realtidsbetalningar.

– Konto till konto-betalningar är en del av vår vardag idag och det måste fungera 24/7. Digital Cash gör tjänsten robust när uppkoppling kan vara bristfällig som i skärgården, på färjan, i fjällen, på tåget eller på flyget. Dessutom blir realtidssystemet robust även för tillfälliga driftsavbrott som gör att tjänsten ligger nere.

Crunchfish Digital Cash-lösning gör att man kan lita på att betaltjänsten alltid fungerar eftersom risken för driftstörningar elimineras. Foto: Peter Erlandsson

Pandemin har gjort oss påminda om hur känsligt vårt samhälle är i det stora och lilla. Vid krissituationer med tillkommande driftstörningar skapar Digital Cash stabilitet och därmed ett bättre fungerande samhälle. Med kontanternas styrka i digital form att alltid fungera oavsett var man befinner sig erbjuds en säker lösning både med avseende på funktion och åtkomst.

För personer som har svårt med digital hantering, exempelvis äldre och funktionshindrade, har många mobila plånböcker idag redan välfungerande funktioner som dessa grupper många gånger känner sig bekväma och trygga med. Med ytterligare en säkerhetsaspekt om garanterad funktion även offline kommer tryggheten att förstärkas och delaktigheten i samhället att öka.

– Digital Cash är en universell betallösningssätt som kompletterar alla andra betallösningar. Att alltid kunna betala med den betalösning som man föredrar, oavsett vem och var man är skapar trygghet, avslutar Magnus Lageson.

Betaltjänster för alla
Crunchfish deltar tillsammans med Swish i PTS Innovationstävling – Betaltjänster för alla. Tjänsten möjliggör att Swish fungerar i hela landet även där mobiltäckning saknas. Att betaltjänsten blir stabil gör att alla människor, företag och föreningar som föredrar Swish kan lita på att den fungerar eftersom risken för driftstörningar elimineras.

Crunchfish är en teknisk pionjär inom digital betalning med patentsökt Digital Cash-lösning som använder en betalprocess i två steg, först clearing offline följd av online settlement. Crunchfish Digital Cash plånbok gör digital betalning robust och oberoende av nätet. Den är exceptionell flexibel och kan användas med alla typer av betalningslösningar. Crunchfish är sedan 2016 noterade på Nasdaq First North Growth Market med huvudkontor i Malmö och med representation i Indien.

www.crunchfish.se