Vet du vad IQ och EQ är? Nu pratar man även om LQ!Det finns flera begrepp som används för att beskriva intelligens, såsom IQ men även EQ (emotionell intelligens). I dag sker förändring snabbt och vi behöver hela tiden lära om, därför efterfrågas en förmåga att lära nytt och en flexibilitet att anpassa sig. Många företag värderar förmågan att lära om högt, och LQ (Learnability Quotient) blir en utmanare till begreppen.

– I dag lyfter företag fram nyfikenhet och lärande som de främsta kompetenserna, säger Camilla Wallander, vd på Berghs.

Universums Företagsbarometer 2018 visar att nyexaminerade studenter söker jobb hos företag som vill utvecklas och där företagen eller organisationerna drivs av ett högre syfte. Samtidigt placeras utveckling och önskan om en skarp lärokurva före faktorer som lön och karriär.
– Man vill känna att det finns en chans att lära och utvecklas under tiden man är på ett arbete. Det är vitalt för både yngre och äldre som arbetar i dag, säger Camilla Wallander, vd på Berghs.

För företag blir det därför viktigt att själva skapa en kultur som lägger en stabil grund för lärande – för att attrahera personer som har förmåga och motivation att lära. Det i sin tur går helt i linje med begreppen LQ (Learnability Quotient) som blir en stark utmanare till ett traditionellt CV.
– LQ handlar om att tillvarata utvecklingspotential och på ett utforskande sätt kunna hantera förändringar, berättar Camilla Wallander och fortsätter:
– I dag är det viktigare än någonsin att intressera sig för att lära nytt, i det stora och i det lilla. Om man som företag anställer någon som inte är redo att utvecklas vidare kommer kunskapen man kommer in med snabbt att vara passé.

I takt med att användningen av AI ökar bli även ”soft skills”, eller mjuka egenskaper, en viktig egenskap hos medarbetare. Det handlar om områden som förmåga att samverka, kommunicera, kreativitet, ta in olika perspektiv – något robottekniken har svårt att konkurrera mot.

Modern pedagogik för lärande
Att ta tillvara på och utveckla mjuka egenskaper är något Berghs, i sin position som världsledande skola inom kommunikation, utgår ifrån i sin undervisning – med en pedagogisk metod för ”Action Based Learning”.
– Vi har ett casebaserat studiesätt där du i grupp får inspiration och ny kunskap, du testar modeller i praktiken för att tillsammans prata om det och få feedback. Genom att tolka och reflektera kan alla förbättra och utveckla sin kunskap till kompetens. Det blir också roligare att sätta saker i sitt sammanhang.

Med såväl utbildningar online som fysiskt skapar Berghs även en personlig ingång till den individuella lärokurvan.
– Vårt sätt att lära ut på våra distansutbildningar är vi ganska unika med. Du startar alltid i grupp men kan läsa och titta på filmer när det passar dig, du gör en uppgift och lägger upp den på vår digitala plattform för att få feedback och lära dig av andra.


Är du intresserad av Berghs onlineutbildningar? Klicka här!

Bygger lärande organisationer
Berghs riktar sig även direkt till företag och organisationer med specialanpassade utbildningar. P&G, ABB, Aller, NCC och Kairos Future är bara några av flera bolag som valt att anlita Berghs. Även dessa ges fysiskt, online – eller mixat.
– På företagssidan jobbar vi med att hjälpa till på vilket sätt man kan bygga upp lärande organisationer och skapa ett system för att lära nytt över tiden. Många företag efterfrågar också intensivkurser, workshops och mycket annat som är skräddarsytt för dem, avslutar Camilla Wallander.

Passa på: Just nu kan du ansöka till Berghs sommarkurser! Läs mer här

På Berghs älskar vi all form av kommunikation. Vi vill fortsätta att utbilda framtidens bästa kommunikatörer och se dem utvecklas, något vi gjort sedan 1941.

Vill du boosta med kunskap i sommar? Berghs intensivkurser är 1-3 heldagar och ger dig verktyg inom områden som UX, facilitering, sociala medier och produktionsledning. Här hittar du kurserna!