Cobotens starka påverkan i förändringen av svensk industriFördelarna med robotiserade automationslösningar är många – en ökad effektivitet, förhöjd kvalitet och som ett svar på arbetskraftsbrist är bara några. Universal Robots ligger i framkant i automationsområdet med produktionsrobotar i mer än 31 000 produktionsmiljöer. Här berättar Thomas Hvarvenius, marknadsansvarig, om sina tankar kring framtidens automation.

Mitt namn är Thomas Hvarvenius och jag är marknadsansvarig för Universal Robots i Sverige. Jag vill ta tillfället i akt att skriva en text som jag tycker borde vara läsvärd för alla inom svensk industri i dag.

Jag har precis varit med på en heldagskonferens och lyssnat på vilka svårigheter små och medelstora företag har med att komma igång med att skapa konkurrenskraftiga och effektiva produktioner genom robotautomation. Många saknar kompetens och kunskap vilket skapar en villrådighet inför hur man ska agera då industri är mitt i en förändringsprocess – samtidigt var alla överens om att det kommer bli avgörande i ett längre konkurrensperspektiv.

Inte läge att blunda
Eftersom den svenska tillverkningsindustrin är ett basfundament i den svenska ekonomin är det oerhört viktigt att alla tar sitt ansvar i att göra sig mer konkurrenskraftiga, inte minst inför framtidens utländska konkurrens. Det gäller även om det går väldigt bra för många företag och det går inte att skylla på tidsbrist. Det måste finnas strategiska beslut i företagen som beskriver framtidens tillverkning.

Jag är rädd att många företagsledare blundar för denna förändring och istället hoppas på att nuvarande konjunktur kommer hålla i sig i all framtid och därför väljer att åsidosätta en förändring. Men vi är nog alla överens om att så är inte fallet. Det kommer att svänga och då är det viktigt att man har ställt om.

Vem ska göra monotona arbetsuppgifter?
Vi i Sverige älskar teknologi som är i framkant och gärna teknologi som det fortfarande forskas kring. Men det är inget som konkret förändrar våra produktioner utan det som måste förändras och diskuteras är de monotona och repetitiva arbetsuppgifterna.

Under dagens konferensen tog vi upp att Sverige står inför ett problem om några år. De arbetsuppgifter som görs i industrin i dag kommer att försvinna när löpande band-generationen går i pension. Det kommer inte fler från skolan som är beredda att utföra dessa monotona uppgifter. Det sätter såklart en stor press på tillverkare att hitta automation som ersätter dessa personer. Vi måste förstå att framtidens jobb inte kommer se ut som jobben gör i dag.

Coboten har förmåga att förändra
Vi måste förstå att det första steget mot att ersätta dessa monotona och repetitiva moment som ofta ses som tråkiga, slitsamma eller farliga kan göras med robotautomation. Det är nu som de kollaborativa robotarna, så kallade cobotar, kommer till sin rätt. Lätta att programmera, snabba att starta upp och med möjlighet att jobba tillsammans med eller bredvid människor skapas helt nya förutsättningar för var, vad och hur en robotapplikation kan fungera. Det är denna kunskap som måste byggas upp i dagens företag och som kommer att påverka förändringen många står inför.

Genomför utbildningar
Under konferensen kom vi fram till att det finns tre vägar att gå för att skaffa viktig kompetens. Det är att antingen genom sätta sig i skolbänken igen eller ta steget och köpa sig en cobot och börja testa sig fram – eller använda en partner med kunskap och lära sig därigenom.

Vi på Universal Robots gör allt vi kan för att sprida kunskapen genom att bygga lättanvända cobotar men också genom att erbjuda en gratis cobot-utbildning på nätet, UR Academy. Därefter kan man gå vidare och utbilda sig hos någon av våra distributörer för att få fördjupad kunskap. Vi har också skapat en marknadsplats, UR+, vilket innehåller certifierade tillbehör. 

Unikt tillfälle att få cobot-kunskap
Vi kommer, tillsammans med våra distributörer, fram till sommaren att genomföra en rad aktiviteter för att ge företag möjlighet att komma nära våra cobotar och skapa sig en bättre uppfattning om användningen. Det kommer göras dels genom mindre event eller workshopar där vi kan diskutera ingående hur en cobot i er tillverkning skulle kunna fungera. Det kommer också att finnas ett event som delger möjligheterna med UR+. Här kan ni träffa leverantörer som ligger med i UR+. Anmälan till dessa event gör ni nedan.

Universal Robots är pionjär inom teknik kring samarbetsrobotar. Genom att redan 2004 se behovet att kunna få hjälp med monotona och repetitiva uppgifter skapade bolaget en teknik för samarbetsrobotar. Universal Robots omsatte 2018 2,1 miljarder kr och det finns i dag över 31 000 installerade UR-cobotar i världen.

Finns du i Stockholm, Partille, Hallsberg eller Karlstad? Passa på, möt en robot. Anmäl dig här!

Välkommen för att testa och se olika tillbehör för Universal Robot 22 maj. Anmäl dig här!


Thomas Hvarvenius
Markandsansvarig på Universal Robots i Sverige
thv@universal-robots.com