Familjer i fattiga länder svälter på grund av Coronakrisen – så kan du bidraDagligen rapporteras det om hur Coronaviruset sprider sig i Sverige, övriga Europa och USA. Det rapporteras däremot mindre om de länder där fattigdomen var utbredd redan innan nedstängningar och karantän. För de mest utsatta innebär en dag utan arbete en dag utan mat vilket gör viruset till en dödsfara även för de som inte blir sjuka. Hjälporganisationen Hoppets Stjärna kämpar nu för att nå ut med mat till hungrande familjer och du kan själv bidra till att hjälpa barn och familjer att slippa svälta. 

År 2020 skulle bli ett år av firande för 50-årsjubilerande Hoppets Stjärna som sedan starten 1970 har hjälpt miljontals barn i 45 länder världen över. Istället kom en global pandemi som skulle komma att slå hårt mot Hoppets Stjärnas biståndsverksamhet i alla fem världsdelar. För invånare i länder med utbredd fattigdom går krisen bortom sjukdomen – den påverkar möjligheten att få mat på bordet och både barn och vuxna riskerar nu att svälta utan hjälp.

– Den fattiga befolkningen hade stora problem redan innan Coronakrisen. Många daglönare arbetar om dagarna för att kunna köpa mat till kvällen åt sin familj så för dem har krisen påverkat på ett helt annat plan, berättar Ulrika Kallin Eriksson, verksamhetschef på Hoppets Stjärna.

Läs mer om Hoppets Stjärnas arbete

Hårdare restriktioner i utvecklingsländerna
För befolkningen i världens utvecklingsländer hjälper inte krispaketen som räddar företag genom exempelvis permitteringar. Samtidigt har länder i exempelvis Afrika hårdare restriktioner som ytterligare försvårar arbete och möjlighet att köpa mat, förklarar Ulrika Kallin Eriksson.

– I de länder vi arbetar i ser vi tydligt att restriktionerna är tuffare. Gårdar och skolor har stängt ned vilket innebär att barn inte längre får lunch i skolan och föräldrar får svårare att arbeta när de istället måste ta hand om sina barn.

”Svenskar är otroligt generösa”
Hoppets Stjärna hjälper utsatta länder över hela världen med bidrag som går till utbildning, hälsovård och matpaket. De hjälper även till att anordna hemundervisning för mindre antal barn i taget så att utbildningen kan fortsätta. I Sverige väljer många att bidra, konstaterar Ulrika Kallin Eriksson.

– När vi gått ut och berättat om möjligheten att hjälpa har det varit många som vill vara med och stötta. Vi ser ett oerhört stort engagemang bland våra gåvogivare och svenskar är överlag otroligt generösa, givmilda och villiga att ställa upp. Det är väldigt fint att se, avslutar hon.

Hoppets Stjärna är en utvecklingsorganisation som arbetar utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt en kristen värdegrund där alla människor har samma rättigheter och värde, oavsett social, etnisk eller religiös tillhörighet.

Barn som lever i fattigdom och deras närmiljö står i centrum för vårt arbete. Vi menar att alla barn som föds i den här världen har rätt till en bra start i livet. Genom våra insatser, baserade på kunskap, erfarenhet och ett stort hjärta, ger vi dem en stabil grund att stå på och de verktyg som krävs för att de ska kunna förändra sina liv och samhällen.

Konkret görs detta genom utbildning, hälsovård och näringsriktig mat. För hur ska en människa kunna göra självständiga val och påverka sin situation om han eller hon svälter, är sjuk eller inte kan läsa?

Läs mer om Star of Hope