Försäljningsexpertens 3 knep för att öka tillväxttaktenDe flesta bolag strävar efter tillväxt men tappar i tillväxttakt för att de gör fel saker. Det menar Patrik Nordkvist från konsultföretaget Försäljningschefen. Här listar han tre saker som kan bidra till att accelerera tillväxten – om de görs rätt.

Det är få bolag som inte vill nå tillväxt – men för att lyckas krävs att man hela tiden strävar efter att utvecklas. Görs inte det riskerar man att halka efter och bromsa utvecklingen. Patrik Nordkvist från Försäljningschefen menar att det finns särskilt tre saker som differentierar det klassiska maskineriet från det moderna tillväxtföretaget.
– Lyckas man med dessa så växer man. Lyckas du inte har du betydligt mindre sannolikhet att växa och den som väntar för länge kommer det att slå hårt mot, säger han
Vill du ha hjälp med att öka tillväxttakten för ditt bolag? Klicka här för att se hur Försäljningschefen kan hjälpa till!

Här listar Patrik Nordkvist tre saker som kan öka tillväxten för ditt bolag:

1. Gå från ett produkt- till tillväxtfokus
Det krävs mer än en stark produkt eller tjänst för att fortsätta leverera tillväxt och inte enbart överleva. Har du ett för starkt produkt- och tjänstefokus kommer inte försäljningen att utvecklas särskilt mycket. Våga därför prata mer kund, sälj och marknad.

2. Inse vikten av samarbete
Marknadsavdelningen kan ge säljavdelningen – och tvärtom – värdefulla verktyg för att behålla kunder, men också konvertera nya. Det blir därför allt viktigare att ta bort gränser mellan marknad och sälj, där marknad tidigare arbetat avskilt i kampanj- eller projektform, och sälj i olika säljprocesser. Med en gemensam marknads- och säljprocess och tätare samsyn på arbetet, längs hela kundresan, finns mycket att hämta ur ett marknadsförings-, leads- och säljperspektiv.

3. Våga automatisera och digitalisera
Automatiseringen och digitaliseringen har inte gått många obemärkt förbi – men globalt sett ligger Sverige långt efter andra länder med att automatisera och digitalisera sälj och marknad. Det finns all anledning att se till att någon äger frågan och ersätta manuella strategier för kalla samtal, bearbetning och uppföljning med automatiserade processer.
Vill du ha hjälp med att utveckla försäljning och vinst? Kontakta Försäljningschefen här

Försäljningschefen hjälper dig att skapa ökad försäljning och ökad vinst.

Det gör vi genom att bidra med insikt, kunskap och träning i hur du blir bättre på försäljning – att på ett konsekvent sätt attrahera, utveckla och behålla lönsamma kunder.

Vill du kontakta oss?
Kungsgatan 60, 1 tr, Stockholm
0709-10 22 00
info@forsaljningschefen.se