Evidensbaserade matchningsalgoritmer tar över rekryteringsprocessen31 procent av svenska bolag uppger att de har svårt att hitta rätt kompetens för sin verksamhet. Dessutom visar forskning att hälften av alla rekryteringsbeslut är felaktiga. Matchningsalgoritmer och AI spås ta över rekryteringen med ett synbart resultat för såväl det enskilda bolaget som den svenska arbetsmarknaden i stort.

– Matchningen mellan arbetssökande och jobb kan fungera betydligt bättre och lyfta såväl sysselsättningsgrad som produktivitet, menar Pär Cederholm, vd Assessio.

Tillväxtviljan hos små- och medelstora svenska bolag är stor men hindras alltför ofta av svårigheten att rekrytera rätt kompetens. Det riskerar att bromsa verksamheten och gör rekryteringsprocessen till en kritisk framgångsfaktor. Nya matchningstekniker som nyttjar teknikutvecklingen ökar träffsäkerheten och tar rekryteringsprocessen till en helt ny nivå.

Assessio har sedan 90-talet utvecklat och arbetat med vetenskapliga arbetspsykologiska tester. Under de senaste åren har man också börjat integrera algoritmer och Big Data i bedömningsunderlagen för att därigenom skapa rättvisa och effektiva, forskningsförankrade urvalsprocesser.
– Vedertagna rekryteringsprocesser är ofta onödigt tidskrävande och riskerar att sortera bort lämpliga kandidater, likväl som att rekrytera in personer som inte är lämpade för rollen. En dålig situation för båda parter. Ofta beror det på att vi i urvalsprocesser ställs inför situationer där vi är färgade av fördomar eller så kallade tankefällor. Det gör att vi ofta har svårt att välja den som är bäst lämpad för en viss roll, säger Pär Cederholm, vd Assessio.

Vill du ta din rekrytering till en ny nivå? Läs mer om Assessios testlösningar här

När evidensbaserade matchningsalgoritmer används tillsammans med tester, säkerställer man att ingen bedöms utifrån faktorer som etnisk tillhörighet, kön, ålder eller namn. Istället kommer alla bedömas på exakt samma vilkor, utifrån personlighet och begåvning som grundfundament för hela urvalsprocessen.

Fördelar med datadriven psykologi
Med moderna rekryteringsprocesser kommer en rad fördelar. Några av dessa är en rakare väg till värdefull kompetens och färre ineffektiva och resurskrävande processer. Assessio har visat att det kan reducera så mycket som mellan 60 till 70 procent av nedlagd tid vid en rekrytering.
– Företag dras ofta med tidskrävande processer där beslut fattas på fel grunder, med svaga metoder och där det saknas objektiva beslutsstöd. Personlighet tillsammans med begåvning är ett tillförlitligt sätt att predicera framtida arbetsprestation, eller hur en människa kommer att bete sig – och vem som har bäst förutsättningar att klara av ett yrke.

Med effektiva och träffsäkra metoder skapar man naturligtvis också goda förutsättningar för ett företags förmåga att uppnå finansiellt uppsatta mål. I en studie som gjorts konstateras att 80 procent av bolagsstrategier inte efterlevs, och en orsak till att detta sker kan absolut vara att fel personer sitter på fel platser, menar Pär Cederholm.

Är du intresserad av ett verktyg som hjälper dig förutsäga framgång? Klicka här för att läsa mer

”En positiv samhällsutveckling”
Betydelsen av nya rekryteringsprocesser sträcker sig vidare till den offentliga arbetsförmedlingen, fack och arbetsgivarorganisationer som genom att använda moderna metoder skulle kunna främja samhällsutvecklingen på flera olika sätt.
– Genom att bedöma människor utifrån samma förutsättningar, där ingen selekteras på orättvisa grunder, kan vi skapa ett rättvisare arbetsliv som bejakar såväl integration som mångfald.

Assessio är ett högspecialiserat konsultbolag inom strategisk HR med världsledande digitala lösningar för urval och utveckling. Med Norden som bas möter vi kunders behov världen över. Kärnan är densamma som 1954: Med hjälp av världsledande testsystem, högspecialiserad expertis och i nära partnerskap, utvecklar vi organisationer, människor och resultat.

Kontakta oss:
Tel: +46 8 775 09 00
E-post: info@assessio.se

Besöksadress:
Östermalmsgatan 87E, 114 59 Stockholm


Pär Cederholm, vd, Assessio Group