Här är skogsmaskinerna som tillvaratar skogsbrukets miljöeffekterDen svenska skogen har en positiv miljöpåverkan och är en viktig resurs för att nå framtida klimatmål. Men för att nyttja fördelarna behöver skogen gallras, där man gör plats för de kvarstående träden att utvecklas. Skogsmaskintillverkaren John Deere Forestry har två skördare och skotare som kan utföra skogsarbetet som krävs.

– Få vet att det moderna skogsbruket bidrar till lösningen på våra klimat- och miljöproblem och alla nya smarta funktioner på våra maskiner bidrar också till en minskad miljöpåverkan, säger Dieter Reinisch från John Deere Forestry.

Den svenska skogen – som täcker ungefär två tredjedelar av Sveriges yta – har många gånger beskrivits som en guldgruva, eller också ett ”grönt guld”. Skogen bidrar till produktion av bland annat möbler, byggvaror och snickerier, papper och förpackningar. Ämnen ur trä minskar även användningen av bomull, ersätter platser och kan omvandlas till bio-diesel. Vad som inte är lika allmänt känt är att skogen även bidrar till att begränsa växthuseffekten.
– Få som inte är i branschen vet att det moderna skogsbruket bidrar till lösningen på våra klimat- och miljöproblem. Träden tar upp en hel del koldioxid ur luften när de växer, som lagras i träet. När vi använder träråvara till byggen och annat blir produkterna en koldioxiddepå som minskar koldioxiden i atmosfären, säger Dieter Reinisch, informationsansvarig på John Deere Forestry.
Vill du veta mer om John Deere? Klicka här!

För att nyttja skogsbrukets positiva miljöeffekter behöver dock ung skog gallras, förklarar Dieter. Det innebär att träd med lägre kvalitet tas bort och ger plats åt träd med bättre förutsättningar att växa.
– I Sverige återplanterar vi även alltid efter avverkning och de plantorna fortsätter ta upp koldioxid istället för de som avverkats. Vi avverkar inte heller mer än det som växer till.

”Effektiviserar skogsarbetet”
John Deeres nya skördare, 1070G, uppfyller de strängaste miljökraven och lämpar sig för såväl första- som andragallring. Chassit, där motorn sitter, har konstruerats om för att ge föraren en god runtomsikt. För att uppfylla krav på en god förarergonomi har maskinen även en roterbar hytt som nivellerar, för att föraren inte ska behöva vända sig om när maskinen backas – och för att sitta rakt om maskinen lutar. Dessutom har maskinen en rad funktioner för att inte skada omkringliggande träd.
– Vi har en skotare i en kortare och smalare version och en med bredare hjul och förlängd boggi. Båda maskinerna har ett smart och spännande IBC-system som hjälper föraren att styra kranen mer exakt. Det gör det lättare att inte skada träden runtomkring samtidigt som det effektiviserar arbetet.

Gemensamt för samtliga skördaraggregat till 1070G är att de kan utrustas med ett flerträdshanteringssystem. Det gör att fler träd kan kapas innan de kvistas och kapas upp i längder.
– Det effektiviserar skogsarbetet ytterligare och bidrar till att krankörningen kan minimeras. I sin tur har det en positiv inverkan både vad gäller bränsleutsläpp och miljöpåverkan.
Är du intresserad av John Deeres smarta skördare 1070G? Klicka här för att läsa mer!

Uppfyller de strängaste miljökraven
För att plocka upp de avverkade småträden har John Deere skotaren 910G och 1010G. Skotaren har, liksom skördaren, en rörlig hytt och en motor som uppfyller de strängaste miljökraven.
– Våra skotare har en stor kapacitet och för att minska marktrycket finns en långboggi som tillval. Med band gör det längre avståndet mellan hjulen i boggin att du får en större yta mot marken. Det sänker marktrycket och minskar spåren efter maskinerna, förklarar Dieter.
Vill du läsa mer om skotaren 910G och 1010G? Klicka här!

Såväl skördaren som skotaren har utrustats med en avancerad teknik som gör att alla träd som fälls loggas. Det gör att skotaren kan se positionen för virket på en karta för att enkelt hitta det fällda virket och se till det körs ut ur skogen för att exempelvis bli till energi, massaråvara eller sågtimmer.
– Alla nya smarta funktioner på våra maskiner bidrar, liksom skogen i stort, till en minskad miljöpåverkan, avslutar Dieter Reinisch.

Ända sedan John Deere grundades 1837 i Illinois, USA, har de levererat produkter och tjänster för att stödja dem som har rötterna i jorden.

Med 56 800 anställda och fabriker i främst USA, Kanada, Tyskland, Finland och Spanien är de i dag världens största skogsmaskintillverkare och tillverkar lantbruksmaskiner, golf- och grönytemaskiner samt skogsmaskiner.

Huvudkontoret för skogssidan i Sverige finns i Arlandastad, med serviceställen på 30 platser runt om i landet. Huvudkontoret för de övriga produktlinjerna finns i Malmö, med oberoende återförsäljare runt om i landet.

Läs mer om John Deere