Här är unika utbildningen för dig som vill in i framtidsbranschenHeta Utbildningar i Härnösands kommun introducerar nu utbildningen Montageledare Solel inför höstterminen 2019. Yh-utbildningen har tagits fram i samråd med företag som är verksamma inom solelsbranschen.

– Detta är en bransch där vi kan förvänta oss en stor tillväxt framöver och arbetsgivarna skriker nu efter utbildad personal, säger Bengt Sandström som varit med och tagit fram utbildningen.

Som montageledare inom solel ansvarar du till exempel för att installera solcellspaneler och göra riskanalyser på byggen. Det är även du som har kunskaper kring hur man ska dra elen till solcellerna och har koll på att lagar och regler följs. 

Intresserad av utbildningen Montageledare Solel? Klicka här

Bengt är utbildare och kursutvecklare på Heta Utbildningar i Härnösand. Han förklarar varför behovet av montageledare inom solel ser ut som det gör.

– Priset på solel har gått ned med 60 till 70 procent vilket gör att allt fler vill ha solceller. Som det ser ut i Sverige i dag kommer cirka två promille av all el från solceller. Tittar vi exempelvis på Tyskland, ligger de på sex procent. Så marknaden i Sverige har stor tillväxtpotential framöver.

Vill du vara med och driva solelsbranschen framåt? Läs mer om utbildningen här

Distansutbildning på sex månader

Utbildningen är förlagd över ett halvår och den största delen sker på distans. Tanken är att du som student spenderar fem veckor på plats i skolan, sju veckor ute på LIA (Lärande I Arbete) samt resterande veckor hemma med självstudier. 

– Som elev har man tillgång till vår e-learning plattform. Där kan man ta del av övningsuppgifter, inspelade föreläsningar, länkar och hänvisningar, samt kommunicera med lärare och studiekamrater. Det utgör grunden i den distansförlagda utbildningstiden, berättar Bengt. 

Läs mer om utbildningens upplägg här

Passar dig som vill arbeta praktiskt

Dina LIA-veckor spenderar du ute på ett relevant företag i branschen. Många av de företag som varit med och tagit fram utbildningen har åtagit sig att ta emot praktikanter, så att hitta praktikplats ska inte vara något problem menar Bengt. Att utbildningen till stor del sker på distans gör den även till ett bra alternativ för företag som vill vidareutveckla sin personal utan att förlora för många arbetsveckor. 

– Utöver vidareutveckling tror vi att utbildningen kommer att passa människor som vill arbeta praktiskt och fysiskt. Kanske är man byggnadsarbetare och känner att man vill ha en ny inriktning, eller så vill man bara hitta en snabb väg in i solelsbranschen, säger Bengt och avslutar;

– En annan aspekt är att det är väldigt trevligt att arbeta med något som är positivt för miljön. Man får dagligen känna att man gör något viktigt och bra.

Utbildningen startar andra september 2019 och har 25 platser. Läs mer om utbildningens upplägg, innehåll och behörighetskrav på www.hetautbildningar.se.

Vill du ha ett arbete som är viktigt för miljön? Läs mer här

 

Heta Utbildningar verkar inom två områden, yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildning till företag. Utbildningarna handlar till största del om energiteknik men vi har också några YH-utbildningar inom andra områden.

Läs mer på hetautbildningar.se