Jobbsäkra utbildningar i Göteborg och MalmöVill du ha ett kvalificerat jobb – eller byta till ett roligare? Väljer du en yh-utbildning kommer du att få exakt den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar – och nio av tio har jobb efter examen. Elevera Education Group erbjuder totalt 17 olika yh-utbildningar i Göteborg och Malmö inom fyra skilda områden.
– En yh-utbildning är det säkraste sättet att få en kvalificerad anställning och öka sin lön, säger Maria Olin, rektor inom Elevera Education Group

Yrkeshögskoleutbildningar bli allt mer populära och skälen är självklara. Nio av tio har jobb efter examen, utbildningarna är kostnadsfria, CSN-berättigade och tar bara mellan ett till två år.

Förklaringen till att så många får jobb, är att YH-utbildningarna utformas tillsammans med arbetsgivarsidan, som också erbjuder praktikplatser.

– Studenterna får exakt den kompetens som efterfrågas och blir extremt efterfrågade säger Maria Olin.

Mycket praktik
En tredjedel av utbildningen gör man praktik hos ett företag i branschen. Det gör att studenten knyter starka band till arbetsgivaren redan under studietiden.

– Arbetsgivarna satsar verkligen på praktikanterna och testar dem, för att kunna anställa stjärnorna direkt när de har fullföljt sin utbildning, säger Maria Olin.

Utbildningarna är väldigt flexibla och ändras kontinuerligt allt eftersom det tillkommer nya kunskaper, verktyg och lösningar som används inom yrkesområdet.

Etablerade yrkeshögskolor
Elevera Education Group har Sveriges kanske mest etablerade yrkeshögskolor i Göteborg och Malmö  – Medieinstitutet, Travel Education, John Ericsson Institutet och namnet till trots Stockholm School of Business. Skolorna är dessutom några av de få som är kvalitetsauktoriserade av branschorganisationen Almega.

– Vi har lång erfarenhet och vet att våra utbildningar fungerar och leder till jobb. Företagen ser oss som en rekryteringsbas, säger Maria Olin.

Många utbildningar 
I Göteborg och Malmö erbjuder man totalt 18 olika utbildningar på fyra olika skolor inom media, upplevelse- och resenäringen, fastighet respektive ekonomi och business. Till skolorna kommer sökanden direkt från gymnasiet, men också de som studerat något annat på högskolenivå.

– Vi har sökande som redan läst generella ämnen på universitet som dessvärre inte leder till anställning. Då kommer till oss för att de vet att de pluggar till en efterfrågad yrkesroll, säger Maria Olin. Ytterligare en kategori sökanden är de som varit yrkesverksamma i flera år, men bestämt sig för att klättra i karriären eller testa något nytt, avslutar hon.

För höstens utbildningar är sista ansökningsdag 15 maj.