Här är utbildningarna med stora jobbchanserFastighetsbranschen växer – och skriker efter utbildad arbetskraft.
På John Ericsson Institutet (JEI) utbildas fastighetsförvaltare, fastighetstekniker och fastighetsingenjörer och de har en ljus arbetsmarknad.
– Av våra elever har nio av tio jobb efter examen, säger Örnulf Klang, marknadschef på JEI.

Sverige och stora delar av västvärlden förutspås gå in i en lågkonjunktur de kommande åren. Men en bransch som tycks trotsa det är fastighetsbranschen.
I Sverige drivs den på av ökad befolkning och en urbanisering, och den leder till ett stadigt fastighetsbyggande.
Därför är branschen också i behov av utbildad arbetskraft som fastighetsförvaltare, fastighetstekniker och fastighetsingenjörer som kan underhålla fastigheterna,
Behovet drivs också på av stora pensionsavgångar de kommande åren, nya krav på miljö- och klimatmål och nya tekniska lösningar som kräver ny kunskap.
På yrkeshögskolan John Ericsson Institutet, JEI, utbildas alla tre yrkesroller.
– Fastighetsbranschen behöver anställa tusentals utbildade personer de kommande åren, så efter examen finns det väldigt goda chanser att få fast jobb, säger Örnulf Klang.

JEI är en yrkeshögskola. Det innebär att utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med företag och organisationer i branschen.
– Representanter från fastighetsbranschen sitter med i ledningsgrupperna för varje utbildning för att säkerställa att studenterna får exakt den kompetens som efterfrågas, säger han.

Det betyder att branschen har stor möjlighet att påverka utbildningarna för att kunna tillgodose behovet av arbetskraft – vilket också skapar väldigt goda chanser för studenterna att få jobb efter examen.

Många olika sökanden
Till JEI kommer sökanden direkt från gymnasiet, men också de som studerat något annat på högskolenivå.
– Vi har sökande som läst mer generella ämnen på universitet men haft svårt att få jobb. Då kommer de hit för att de vet att de får en efterfrågad yrkesroll, säger Örnulf Klang.

Ytterligare en kategori sökanden är de som varit yrkesverksamma i flera år, men bestämt sig för att klättra i karriären eller testa något nytt. Många sökande är också kvinnor.
Under utbildningen på JEI varvas teori med praktik. Det innebär bland annat att upp till en tredjedel av utbildningen sker ute på ett branschföretag. Redan här skapas en stark relation till en framtida arbetsgivare och det slutar ofta med en fast anställning efter examen.
– Våra studenter får helt enkelt en rolig studietid och en kvalificerad utbildning som oftast leder till ett bra jobb. Det kan inte bli bättre, säger Örnulf Klang.

JEI finns i både Stockholm och Göteborg. Utbildningarna är upp till 2,5 år långa, och studiemedelsberättigande. Antagning sker på gymnasiebetyg eller arbetslivserfarenhet.

John Ericsson Institutet (JEI) är en specialiserad utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan med utbildningar i fastighetssektorn. Vi samverkar med ledande företag i branschen och tillhandahåller utbildningar som är anpassade för arbetslivet.

Läs mer på: www.jei.se