Modernt byggande med Flexators typhuskonceptFlexator har över 60 år i byggbranschen och tar fullt ansvar från första montage till att garantibesiktningen av typhusen är klar. Med Flexators koncept är vi en trygg och flexibel partner för ett säkert och kostnadseffektivt byggande.

Att bygga med Flexator innebär att vara en del av ett kretslopp. Husen byggs inomhus i det mest miljövänliga materialet – trä. Byggprocessen är smidig och ett Flexatorhus är av högsta klass. Husen kommer med en annan unik uppsida, de är flyttbara och kan leva vidare när behov och plats ändras.
– Vi är stolta över att bygga miljövänligt och har myntat begreppet Cirkulär byggekonomi. Våra hus kan återanvändas på en annan plats och bibehåller därför alltid ett marknadsvärde, säger Börje Färg, ansvarig för Flexator region Syd.

”Vi är nöjda med beslutet att satsa på typhus. Flexator var behjälpliga under hela processen. Samarbetet fungerade smärtfritt och byggtiden på plats var drygt en månad.” 

– Mats Du-Bar, teknisk chef på Ronnebyhus (Ronneby kommun)

Leasa förskolan
Kunderna kan välja mellan att äga eller leasa byggnaden. Att leasa är en modern bygglösning som innebär att kunden får en högkvalitativ byggnad som uppfyller alla krav, till ett bra pris. Byggnaden kan även köpas loss.
– Våra kunder kan till exempel leasa en för dem skräddarsydd förskola, skola eller kontor som uppfyller alla BBR-krav, under den tid de har ett behov. Vi hjälper dem att välja rätt byggnad, avtalsform och hyresperiod, säger Börje.

Läs mer på: www.flexator.se